CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


SEO analýza, optimalizace stránek pro vyhledávače

SEO analýza – klíč k dosažení lepší pozice ve vyhledávačích

SEO analýza webu je prvním krokem k dosažení lepších výsledků ve vyhledávačích, zvýšení návštěvnosti stránek a zlepšení jejich cílení. SEO analýza Vám podá přehled o chybách v optimalizaci stránek, doporučí jejich nápravu a označí vhodná klíčová slova. Nejdůležitější odpovědi se týkají obsahu, technického stavu a srovnání stavu konkurenčních portálů.

Odhalená problematická a slabá místa Vašeho webu lze odstranit pomocí SEO optimalizace a doporučených postupů pro klíčové on page off page faktory.

SEO postupy a standardy je vhodné dodržovat stále a vědět o nich před samotným vytvořením webové prezentace. Následná optimalizace není samozřejmě problém, nicméně mnohdy se staví web od počátku nový. Důležitá jsou správně zvolená klíčová slova a také internetová doména prezentace.

SEO optimalizace – rozbory, postupy, metody, praktiky a nástroje

SEO analýza – odpovědi na klíčové otázky Vašeho webu

Analýza ve stručnosti obsahuje

 • zhodnocení analyzovaného webu
 • seznam nalezených nedostatků
 • postupy opravení nalezených nedostatků

K provedení analýzy budeme potřebovat tyto informace a podklady

 • Vaše internetové cíle a plány
 • vyjmenovat nejdůležitější obchodní produkty a služby
 • zjistit seznam vašich největších konkurentů
 • získat server logy a statistiky návštěvnosti

SEO analýza neobsahuje:

 • žádný vývoj ani úpravy softwaru či obsahu webu
 • SEO optimalizaci webu a s ní spojené práce
 • návrhy či změny designu stránek

SEO práce a postupy v pořadí

 • SEO analýza – odhalení nedostatků, doporučení oprav a postupů prací
 • Analýza konkurence – jak jsou na tom weby konkurence
 • Analýza klíčových slov – volba nejefektivnějších klíčových slov
 • Analýza chování zákazníků – kde se pohybují, jaké mojí možnosti a zvyky
 • Potvrzení cílové skupiny a cílení včetně stanovení KPI
 • Návrh grafiky, technologie, navigace a obsahové struktury na základě předchozích zjištění
 • Vytvoření nebo optimalizování webové prezentace
 • Nastavení metrik, monitoring statistik návštěvnosti webové prezentace
 • Vyhodnocování pozicování stránek vyhledávači
 • Zhodnocení účinnosti a stanovení nových cílů
 • Opakování kroků vedoucích k udržení dosažených míst ve vyhledávačích
 • Soustavné budování zpětných odkazů
 • Nastavení a správa online kampaní, ladění konverzí, sběr leadů

Výsledky SEO optimalizace, která následuje po SEO analýze

 • Umístění na předních pozicích vyhledávacích statistik
 • Vysoká návštěvnost
 • Snadná dostupnost
 • Nižší náklady než u klasických reklamních kampaní
 • Dlouhodobý účinek

Správně optimalizované webové prezentace se objevují výše ve výsledcích internetových vyhledávačů a zasáhnou více cílených uživatelů. Oproti placeným odkazům jsou uživateli aktivně vyhledávány a neignorovány. Je to dáno také větší důvěrou návštěvníků ve spravedlivý výběr vyhledávače namísto zaplacené a mnohdy nerelevantní služby.

SEO analýza od nás obsahuje tato sledovaná témata

Analyzujeme stav webu a jeho technické vlastnosti, v oblastech:

 • pozice ve vyhledávačích (monitoring umístění webu ve fulltextových vyhledávačích)
 • kvalita zdrojového kódu (včetně sémantiky a metatagů)
 • informační architektura (navigace, struktura a interní prolinkování)
 • URL adresy webu (jsou adresy indexovány a není některý obsah pro vyhledavač duplicitní)
 • zpětné odkazy (vede na váš web dostatečné množství kvalitních odkazů)

Klíčové oblasti Vašeho webu – kód a obsah

Pouze při dosažení 100% validace máte zaručeno, že vaše stránky uvidí všechny internetové vyhledávače a všichni uživatelé webu správně bez ohledu na to, jaký operační systém používají a prostřednictvím jakých internetových prohlížečů vaše stránky prohlíží. Dodržování standardů W3C je pro nás samozřejmostí a případů, kdy je přípustné tyto zásady porušit je velice málo.

Pokud je Váš web validní, je lépe indexovatelný nejen pro vyhledávače (SEO), ale také handicapované uživatele.

Ideálním srovnáním existujících standardů mohou být také populární ISO normy, které ačkoliv nejsou vynuceny žádným zákonem, jsou díky obchodnímu prostředí vyžadovány a brány jako výhoda.

Kvalitní strukturování obsahu (nadpisy a podnadpisy) si můžete ověřit v sémantickém extraktoru:

Rozbor obsahu webu z pohledu vnímání internetovými vyhledávači sleduje

 • kvalitu a užitečnost textového obsahu webu
 • optimální hustotu klíčových slov
 • správnost klíčových slov (textový obsah a jejich rozmístění na jednotlivé stránky webu)

SEO analýza stanoví nejefektivnější klíčová slova, která je do obsahu vhodné začlenit. Obchodní texty by měl vytvořit zkušený copywriter, neboť mohou zastoupit roli obchodníka a dokázat návštěvníka přemluvit k nákupu a konvertovat tak v zákazníka.

Analýza slabých míst webu a způsoby jejich odstranění

 • správnost technické zpracování webu
 • chyby, které brání indexaci webu vyhledávači
 • nedostatky, které snižují váhu klíčových slov

Analýza klíčových slov

 • zjištění, zda je výběr klíčových slov optimální
 • návrh nových klíčových slov, která vám pomohou zvýšit návštěvnost webu

Analýza konkurence

 • stav vašich hlavních konkurentů ve vyhledávačích
 • zhodnocení míry optimalizace jejich webů

Další doporučení a témata

 • Doporučení k budování zpětných odkazů
 • Existence a obsah RSS kanálů

Pro některé oblasti podnikání a konkrétní vysoce konkurenční klíčová slova není optimální dosáhnout prvních příček vyhledávačů, neboť taková optimalizace by mohla být ve výsledku pro zadavatele neefektivní a ztrátová. Nalákat návštěvníky na své stránky můžete samozřejmě také vhodně zvolenou internetovou reklamou, PPC kampaněmi nebo partnerskými programy a provizními systémy.

Poptejte nezávazně SEO analýzu Vaší webové prezentace

Kalkulace SEO analýzy bude přímo úměrná Vašim požadavkům, rozsahu a oboru webu. Cena se pohybuje již od 3tis Kč za základní rozbor (posudek webu, 1-2 stránky A4) a již od 20tis Kč za SEO analýzu (o rozsahu 20 stran A4 a více).


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557