CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Key Performance Indicators (KPI)

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators, zkratka KPI) se užívají k stanovení metrik měření úspěšnosti aktivit společnosti. Každá organizace si definuje své vlastní, jako je obrat, navýšení prodeje, počet objednávek, procento reklamací, vnímání značky atp. Současně s definicí ukazatelů výkonnosti je třeba stanovit hodnoty, kterých plánujeme dosáhnout a způsob měření průběžně dosažených hodnot. Typickými nejčastěji využívanými KPI je měření konverzí, Cost per Action (CPA), Cost per Click (CPC), Cost per thousand (CPT) nebo Click Through Rate (CTR).


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557