CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Internetový marketing společnosti DAMA

Společnost DAMA spol. s r.o. je silnou, flexibilní, zákaznicky orientovanou obchodní společností, efektivně zajišťující materiálové potřeby ve stavebnictví a kovovýrobě. Ambicí společnosti je stát se spolehlivým partnerem všech zákazníků a uspokojovat v co nejširší míře jejich požadavky. To znamená soustavný rozvoj prodeje a služeb. Cílem je aktivní obchodní politika založená na kvalitě a komplexnosti.

Úroveň osvěty a vzdělání v oblasti internetu se již v ČR lepší, ale mnoho manažerů dnes přesně neví, proč „být na internetu“ a co znamená „tam být“. Jejich rozhodnutí mohou být z těchto důvodů pouze snahou „být tam také“. Absence strategie webu pak může způsobit, že firemní webové stránky sice existují, ale neplní žádný účel a ani nebyl stanoven žádný měřitelný cíl. Web pak slouží jako jakási nástěnka namísto obchodního komunikačního kanálu.

Z těchto důvodů jsme společnosti DAMA poskytli marketingové konzultace, provedli osvětu a vypracovali doporučení včetně SEO analýzy a celkové marketingové koncepce „existence a chování společnosti na internetu“. Předaný dokument obsahoval mimo jiné kapitoly:

 • Vysvětlení pojmů a závislostí
 • Analýza současného stavu webu
 • Analýza budoucí optimalizace webu
 • Rozbor HTML šablony a návrhy změn
 • Rozbor zpětných odkazů
 • Důležité informace pro vyhledávače
 • Závěrečné hodnocení
SEO analýza popisuje stav webu, jeho technické vlastnosti a doporučení zejména v oblastech:

 • pozice ve vyhledávačích (monitoring umístění webu ve fulltextových vyhledávačích)
 • kvalita zdrojového kódu (včetně sémantiky, popisu obsahu a metatagů)
 • informační architektura (navigace, struktura a interní prolinkování)
 • URL adresy webu (kvalita indexace, duplicity obsahu)
 • zpětné odkazy (kvalitní zpětné odkazy, kvantita)
Rozbor obsahu webu, vnímání internetovými vyhledávači

 • kvalita a užitečnost textového obsahu webu
 • optimální hustota klíčových slov
 • správnost klíčových slov (textový obsah a jejich rozmístění na jednotlivé stránky webu)
Rozbor slabých míst webu a způsoby jejich odstranění

 • správnost technické zpracování webu
 • chyby, které brání indexaci webu vyhledávači
 • nedostatky, které snižují váhu klíčových slov
Analýza klíčových slov

 • zjištění, zda je výběr klíčových slov optimální
 • návrh nových klíčových slov, která vám pomohou zvýšit návštěvnost webu
Analýza konkurence

 • stav vašich hlavních konkurentů ve vyhledávačích
 • zhodnocení míry optimalizace jejich webů
 • výhody konkurenční webových prezentací oproti vašemu webu

Nakonec bylo provedeno školení v oblasti internetového marketingu, vysvětlena doporučení, důležitost jejich dodržování a nutnost soustavného dlouhodobého budování své existence na internetu.

Web společnosti: www.dama-praha.cz

Dama spol. s r.o.

Prodáváme hutní materiál a spojovací materiál, komponenty pro pojezdové brány, nerezové zábradlí. Nabízíme dělení materiálu, žárové zinkování, kovovýrobu, zámečnictví..


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557