CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Podmínky použití czmi.cz

Účelem internetových stránek czmi.cz včetně přidružených produktových microsite (dále jen „stránky“) je poskytovat všeobecné informace o společnosti CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o. (dále jen „společnost“), jejích produktech, službách, projektech, referencích atp.

Veškeré obrázky, texty, videa a jiné informace zobrazené a uvedené na stránkách (dále jen „obsah“) jsou chráněny autorským právem či jinými právy průmyslového vlastnictví. Reprodukce obsahu je bez předchozího písemného souhlasu společnosti nepřípustná.

Vyhrazujeme si právo na obměňování obsahu těchto stránek bez předchozího upozornění, kdykoli to budeme považovat za vhodné. Používání stránek a jejich obsahu je na vlastní riziko uživatele. Stránky obsahují informace od třetích stran a uvádějí odkazy na jiné internetové stránky. Společnost nepřebírá odpovědnost za informace poskytnuté třetími stranami.

Ochrana osobních údajů

Stránky lze používat bez sdělení své totožnosti. Osobní údaje, které nám sdělujete zcela dobrovolně, jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je sami prostřednictvím kontaktních formulářů sdělíte. Tyto údaje nejsou sdělovány třetím osobám, pokud s tímto výslovně nesouhlasíte.

Odesláním objednávky skrze stránky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas společnosti, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření smlouvy zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávce.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a to za účelem co nejrychlejšího vyřízení vašich požadavků.

Používáním stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vašich objednávkách a poskytovaných službách.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557