CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Slovník

0-9

2D a 3D animace

Animace je rozpohybovaná 2d a 3d grafika. 2d animace, zvláště pokud obsahují složitější objekty s mnoha detaily, může být dražší vyrobit díky obtížnosti, neboť se každý snímek (jednotlivý obrázek animace) musí vytvářet ručně. Existují již sice programy a stroje stvořené i pro tyto účely, ale s jejich použitím se sice zkrátí doba realizace, ale cena zůstane vysoká. Počítačové 3D animace lze po vymodelování objektů a prostředí poměrně snadno vytvářet například otáčením objektů podél své osy, posunem, změnou světla či náklonu/průletu kamery, prolnutím objektů nebo jinými technikami.

Ukázky 3D animace ze Cinema 4D v technologii Sketch&Toon


2D a 3D grafika

2D zkratku přitom používáme vždy, jedná-li se o dvourozměrný obraz (má délku a šířku, ale nemá objem), 3D zkratku pro trojrozměrný obraz (má navíc objem např. délku a šířku a hloubku). Výraz „pseudo 3D“ používáme pro 2D grafiku či animaci, která se snaží vypadat jako 3D grafika (simuluje třetí rozměr, který ve skutečnosti nemá). Rozdíl mezi vizualizací a animací je v tom, že ve vizualizaci se objekty nehýbou, je to statický obraz.


A

A/B testování

A/B testování je metoda, kdy za ostrého provozu webu testujete na skutečných uživatelích varianty obsahu nebo reklam za účelem maximalizace výkonu. Vše je měřeno a efektivnější varianta je použita do budoucna. Může se jednat o jinou barevnost tlačítka, pozici menu, textaci, obrázek, reklamní banner atp. Upravená varianta se zobrazuje omezené testovací skupině reálných uživatelů a naměřené výsledky se porovnávají s výsledky z původní verze stránek, která se zobrazuje ostatním uživatelům. Lze také využít multivariantní testování více kombinací změn obsahu.


Adware

Adware (advertising supported software) je software, který v určité intenzitě znepříjemňuje práci nějakou reklamou (změnou domovské stránky v prohlížeči, zobrazením bannerů, vyskakujícími pop-up okny, ikony v oznamovací oblasti atp.)

Adware (narozdíl od Spyware) se instaluje do počítače se souhlasem uživatele tzn. s vyžádáním souhlasu při jeho instalaci („EULA“ – End User License Agreement) a neshromažďuje a následně neodesílá nic bez souhlasu uživatele.


Alt text

Text, který je umístěn v HTML značce obrázku. Pokud se neobjeví na obrazovce obrázek, zobrazuje se tento alt text. Tento text je důležitý také pro nevidomé uživatele a má velký význam pro SEO optimalizaci, protože jím vyhledávačům (které obrázky umí analyzovat jen v omezené míře, pokud vůbec) sdělujeme, co je na obrázku.


Anchor text

Text, který je mezi párovou HTML značkou , a kterému se zobecněně říká textový odkaz.


API

Rozhraní programu, aplikace nebo webové služby, pomocí kterého s ním mohou komunikovat jiné aplikace či webové stránky – díky tomu lze do webových stránek integrovat například mapy Google, načítat fotografie z Flickru, propojit stránky s Facebookem, Twitterem nebo jiným webem, apod.


Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

Jedna z cest pro budování Rich Internet Aplikací. Více o technologii AJAX. Umožňuje načítat do webové stránky data nebo odesílat formuláře, aniž by se musela znovu načítat celá stránka, umožňuje nekonečné rolování stránky (např. Timeline na Facebooku) apod.


Automatizace marketingových kampaní

Automatizace marketingových kampaní umožňuje vést tu nejefektivnější marketingovou komunikaci díky online sběru dat a personalizované komunikaci, která automaticky reaguje individuálně na každého potenciálního zákazníka na základě jeho preferencí a chování na internetu/na vašem webu. Marketingová automatizace dokáže podle dostupných údajů zvýšit až trojnásobně konverzní poměr.


Avatar

Postava či postavička prezentující uživatele ve virtuální realitě. Touto prezentací je myšleno především vizuální zobrazení (ať již 2d nebo 3d model, animovaná nebo statická postava, případně jen symbol, zástupný obrázek nebo přezdívka). Ve světě počítačů (virtuální prezetnace, hry, diskusní programy) je avatar ovládán uživatelem (hráčem), který skrze něj splňuje úkoly, komunikuje apod.


B

Beacon

Beacon (maják) vysílá informace o bezdrátové síti do zařízení, která jsou v dosahu této sítě. Díky tomu lze sledovat kudy se připojená zařízení pohybují. K tomu stačí například mobilní telefon a jednoduchá mobilní aplikace. Použití je například pro expozice muzeí, kde lze prezentovat exponáty podle lokality zařízení nebo pro obchody, kde lze statistikovat pohyb návštěvníků atp.


Biometrický podpis (signature pad)

Biometrický podpis je podpis, který provádíte místo na papír na elektronickou podložku (sign pad). Ta zaznamená podpis včetně rychlosti tahů perem a síly tlaku na podložku a převede podpis do digitální podoby. Mezi další biometrická zařízení patří například čtečky otisků prstů, systémy pro rozpoznání obličeje nebo systémy rozpoznání mluvčího.


Blacklist

Blacklist je tzv. černá listina se seznamem spamujících počítačů/odesílatelů. Jeho opakem je whitelist.
Více o blacklistech na wiki.


Bring Your Own Device (BYOD)

BYOD je koncept nebo politika společnosti, kdy mohou koncoví uživatelé přinést a používat vlastní mobilní zařízení a připojit je firemní sítě.

BYOD nemá nic společného s modely MDM nebo MAM nebo MIM, kde se jedná o specifické typy software, které si mohou uživatelé koupit a používat.


Browser

Software, který se používá na zobrazování webových stránek na internetu – internetový prohlížeč.


C

Click Rate (CR)

Udává procento počtu kliknutí ku počtu zobrazení daného formátu (též CTR – vyjadřuje efektivitu reklamního formátu).


Click through popularity

Počet kolikrát uživatelé klikli na odkaz ve výsledcích vyhledávání a jak dlouho na webové stránce zůstali. Popularita může sloužit pro vyhledávače ke zvýšení relevantnosti vyhledávání.


Cloaking

Vytváření speciálních stránek pro vyhledávací roboty. Robotům se podsouvá jiný obsah než běžnému uživateli.


CMS

CMS je zkratka z anglického Content Management System, tedy systém pro správu obsahu nebo též redakční systém, který uživatelé bez znalosti programování používají ke správě svých webových prezentací. Příkladem CMS je WordPress.


Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart (CAPTCHA)

Antispamový nástroj/metoda, jak odlišit skutečné uživatele od robotů či skriptů. Více na téma CAPTCHA. Uživatel je před odesláním webového formuláře požádán, aby z obrázku opsal krátký text nebo kód, a tak dokázal, že je člověkem a nikoliv automatickým skriptem. Účinnost není stoprocentní, a navíc toto řešení není pohodlné pro uživatele, proto se stále hledají nové cesty pro odlišení živých bytostí od robotů. Některé CAPTCHA skripty mají i druhotný přínos – pomáhají digitalizovat papírové knihy v knihovnách, a uživatele nechávají opisovat kousky textu, které se automatickému softwaru pro rozpoznávání textu nepodařilo přečíst.


Content marketing

Content marketing (inbound marketing nebo obsahový marketing) láká potenciální zákazníky na zajímavý obsah, hodnotné a zajímavé informace. V pricipu budujete vazbu a získáváte v rámci zajímavého obsahu takové zákazníky, kteří vás odmění svými nákupy a loajalitou.


Cookies

Textové informace (textové soubory), které Web server posílá uživateli a slouží k zapamatování specifických informací o uživateli – díky cookies si weby mohou zapamatovat naše přihlášení, obsah nákupního košíku apod. i při příští návštěvě stránek.


Copywriter

Osoba, která píše text mimo jiné pro webové stránky tak, aby dobře fungoval jak z hlediska slohového a marketingového, tak z hlediska SEO – tedy aby stránce získal dobrou pozici ve vyhledávačích. Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí SEO. Jeho důležitost je velmi často podceňována.


Cost per action (CPA)

CPA (Cost per action) je typ platba, kdy za internetovou reklamu platíme až po vykonání určité akce (nikoliv jen za kliknutí návštěvníka na inzerát). Akcí může být například registrace na vašich stránkách, vyplnění objednávky, formuláře apod.


Cost per Click (CPC)

Vyjadřuje cenu zásahu na jedno kliknutí


Cost per Engagement (CPE)

Způsob platby za internetovou reklamu až po uskutečnění interakce (angažování) uživatele – zapojení se do hry, diskuse, sdílení, ..


Cost per People (CPP)

Vyjadřuje cenu zásahu na jednoho uživatele


Cost per Thousand (CPT)

Cena raklamy počítaná za osvolení nebo zobrazení (imprese) tisíci potenciálním zákazníkům, tj. tisíc shlédnutí/zobrazení reklamního formátu, oslovení čtenáře. V zahraničí se rovněž používá zkratka CPM (Cost per Mille) se stejným významem .


Cost Per Viewer (CPV)

Způsob platby za shlédnutí reklamy diváky v kinech.


Crawler

Vyhledávací robot. Prochází obsah webových stránek, aby poté mohly být zaindexovány v databázích vyhledávačů.


CSS

Kaskádové styly – formátovací jazyk, který určuje pro vzhled webové prezentace. Jeden ze základních stavebních kamenů webové stránky, spolu s HTMLJavascriptem.


CTR (Click through rate)

Udává procento kliknutí na reklamní odkaz po jeho shlédnutí.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE (CZMI)

CZMI je zkratka digitální agentury CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE (někdy též chybně nazývané CZ MULTIMEDIA INTERACTIVE).


D

Data Protection Officer (DPO)

Data Protection Officer (DPO) je pojem v rámci GDPR, který označuje pracovní pozici v organizaci, tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. DPO má na starosti soulad zpracování osobních údajů s nařízením GDPR – monitorování, školení, audity, řízení agendy ochrany dat..


Datacentrum

Místo, kde jsou fyzicky umístěny servery. Zpravidla se jedná o důkladně zabezpečenou budovu mimo záplavovou oblast s nepřetržitým dohledem, záložními elektrickými generátory, s vysokokapacitním připojením do páteřních sítí internetu.


DILIA

Zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických a pantomimických, dále autory scénické hudby zvlášť vytvořené pro užití v díle dramatickém, choreografickém a pantomimickém a dále dabingové režiséry.


DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je emailový systém ochrany proti SPAM založený na podepsaných hlavičkách odcházejících e-mailů s tím, že podpis je možné u příjemce ověřit oproti speciálnímu záznamu v internetové doméně odesílatele.

DKIM je podporován i freemailovými službami jako je Gmail.com nebo Seznam.cz.

Více o DKIM


DNS

DNS (Domain Name System) je systém doménových jmen na internetu. Zkratka označuje servery i komunikační protokol. Účelem DNS je převod doménových jmen na IP adresy a naopak.


DOM

Struktura HTML kódu webové stránky. Document Object Model


Doména

Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Více o fungování domén.


Doménové jméno

Textové jméno domény, které identifikuje web. Například czmi.cz.


Doorway pages

Vytvoření více stránek, které nemají jako takové jiný účel, než směřovat na domovskou stránku, a tak zajistit její lepší pozici ve vyhledávačích. Neobsahují téměř žádné užitečné informace pro uživatele.


Dynamické stránky

Stránky, které jsou generovány na vyžádání uživatelem. Jejich URL může být ve tvaru czmi.cz/?s=seo. Jsou psány v PHP, ASP a dalších programovacích jazycích většinou ve spojení s databází.


E

EBU

Zkratka European Broadcasting Union – v češtine EVU – Evropská vysílací unie. Více na WIKI.


Electronic Cash Register (ECR)

Electronic Cash Register  (ECR) je obecně nadřazený / řídící platební systém, například pokladna nebo platební automat.


Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) spočívá v evidenci/označení každé tržby v hotovosti unikátním kódem. Ten je získán datovou zprávou prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy a následně vytisknut na účtenku.

Ověření platnosti EET účtenky na serveru FS


EULA

EULA (zkratka End User License Agreement) je softwarová licence pro koncového uživatele s podmínkami užití (co uživatel ne/smí). EULA může zmiňovat instalaci dodatečného škodlivého programu.


F

Firefox

Internetový prohlížeč Firefox.


Flash

Technologie Adobe Flash slouží k vytváření animací a interaktivních, vizuálně a zvukově bohatých prezentací na webu nebo k tvorbě mobilních imdesktopových animací. Její použití na webu je v současné době výrazně na ústupu (zejména proto, že vyžaduje mít v prohlížeči nainstalovaný plug-in, který není dostupný pro mobilní prohlížeče v telefonech a tabletech). Na webu je Flash rychle nahrazován HTML 5 a Javascriptem a přežívá jen v reklamních bannerech. Od Flashe odvozená technologie Adobe Air se používá pro tvorbu mobilních a desktopových aplikací, zejména her – výhodou je relativně vysoký grafický výkon a možnost vývoje pro více platforem zároveň (Windows, Mac, iOS, Android).


Flat fee

Model prodeje reklamy na Internetu založený na paušálních platbách. Inzerent platí za dobu, po niž je jeho reklama (obvykle nepohyblivá reklamní plocha) umístěna na určité reklamní pozici či za dobu, po niž je mu poskytován soubor různých reklamních nástrojů. Tento způsob prodeje reklamy se nejčastěji používá pro platbu za sponzoring či různé jiné formy partnerství.


Frames (rámce)

Technika, která umožňuje tvůrcům stránek rozdělit webovou prezentaci do několika samostatných částí. Každá část je jednotlivou stránkou.


Freeware

Freeware je bezplatný software, tzn. s možností užívat jej dle licenční smlouvy bezplatně. Je plně v rukou autora, který nedodává zdrojové kódy. Autor stanoví omezení k užití – například pro nekomerční účely, jen pro školy, charitativní organizace atp. Autor může vyžadovat i bezplatnou registraci nebo omezovat možnosti distribuce.

Freeware je proprietární software a tímto se liší od svobodného nebo otevřeného softwareje možné používat bez omezení. I licenční smlouvy k freeware jsou obvykle unikátní pro každý program narozdíl od univerzálních licenčních smluv, jako je například licence BSD nebo GNU General Public License (GPL), které používá svobodný a otevřený software.


Fulltextové vyhledávání

Vyhledávání v databázi, která obsahuje kompletní obsah dokumentu a hledaný text se vyhledává v celém obsahu.


G

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (zkratka „GDPR“) je nařízení Evropské unie platné od 25. 5. 2018, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. GDPR definuje osobní údaje jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Za zpracování osobních údajů se přitom považuje libovolná operaci s těmito údaji.

Více na toto téma:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation


Geocoding

Získání adresy z GPS souřadnic nebo naopak GPS souřadnic z adresy nebo i neúplného názvu místa. Službu veřejně poskytuje například rozhraní API Google Maps. Je to užitečné například tehdy, chceme-li místa z databáze automaticky ukazovat na mapě (aniž bychom museli zadávat souřadnice), nebo vyhledávání v databázi podle lokace apod.


GESTOR

Zastupuje autory výtvarných děl při výkonu jejich práva na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla.


Getter

Část robota vyhledávače, která stahuje webové stránky pro pozdější indexaci.


Getting Things Done (GTD)

Getting Things Done (zkratka GTD) je metoda organizace práce, která se orientuje se především na kroky spojené s řízením pracovního procesu. V principu není mozek člověka podle autora metody Allena primárně uzpůsoben tomu, aby si pamatoval a připomínal úkoly, schůzky a všechny závazky a je třeba si vytvořit externí systém různých druhů seznamů, které následně poslouží jako připomenutí. Člověk se tedy nevěnuje vzpomínání si, co má dělat, ale soustředí se na plnění konkrétním úkolů, není pod tlakem a o připomínání úkolů se starají různé systémy/seznamy/připomínače.

Více o této metodě


Google update (Google dance)

Větší změna algoritmu nebo dat ve vyhledávači Google. Změny algoritmů neprobíhají v pravidelných intervalech. Historii lze prohlížet zde.


Greylisting

Greylisting (graylisting) je antispamová metoda na mail serveru, která spočívá v dočasném odmítnutí všech e-mailů od odesílatelů, které server nerozezná (oproti internímu seznamu). Pokud je odesílatel ověřen, pošta blokována není. Klasický poštovní server se na rozdíl od spamarů pokusí poštu vždy poslat znovu a e-mail je přijat (a odesílatel je zapsán na seznam). Více o metodě na WIKI.


H

Ham

Ham je označení pro poštu, která je adresátem považována za žádoucí. Ham (anglicky šunka) je opak Spamu.


Hotspot

V oblasti multimédií je hotspotem myšlena určitá vymezená interaktivní oblast, která vyvolá interakci při najetí myší, kliknutí apod. Lze využít v animacích, interaktivním filmu či video prezentacích a také v QuickTime Virtual Reality nebo panoramatických prohlídkách. Hotspot jiného druhu je určité místo či oblast s možností bezdrátového připojení k internetu.


HTML (HyperText Markup Language)

Je základní jazyk používaní v prostředí sítě Internet . HTML dokumenty (WWW stránky), jsou obyčejně textové soubory, které kromě vlastního textu obsahují formátovací značky, jež mohou textu přiřadit různý význam.


HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Komunikační protokol, který se používá pro přenos dat po internetu, například mezi webovým serverem a prohlížečem.


Hustota klíčového slova (keyword density)

Vyjadřuje podíl četnosti klíčového slova (počtu výskytů) ku celkovému počtu slov celého textu.


I

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Nezisková organizace www.icann.org ovládá internet, zajišťuje zejména správu doménových jmen nejvyšší úrovně (TLD), přidělování IP adres, parametrů protokolů a čísel portů. Sídlí v Kalifornii, podléhá zákonům USA a její kroky schvaluje ministerstvo obchodu. ICANN by se měla zabývat výhradně globální správou a ostatní přenechat regionálním registrátorům, na které má pouze dohlížet.


IDN (Internationalized Domain Name)

Internetové domény s nově podporovanými znaky, například s diakritikou apod.


Imprese

Jedno zobrazení/shlédnutí reklamního formátu.


Inbound marketing

Inbound marketing má mnoho společného s content marketingem a mezi jeho nástroje se řadí například články, zprávy, blogy, obsah sociálních sítí, webináře apod. Zákazníci by měli tento obsah chtít sami aktivně vyhledávat. Oproti tomu outbound marketing je o aktivním oslovování potenciálních zákazníků.


Informační kiosky

Kiosky poskytují přístup k informacím skrze dotekovou či bezdotekovou obrazovku široké veřejnosti 24/7. Základem kiosku je počítač, periferie (klávesnice, tiskárna, ..) a software (internetový prohlížeč, multimediální prezentace, ..).


Interaktivní film

Film, do jehož děje mohou zasahovat diváci a ovlivňovat i jeho průběh. Nově též film nebo interaktivní video, které obsahuje aktivní oblasti, které mohou obsahovat skrytý bonus, informace nebo spustit nějakou akci.


INTERGRAM

Zastupuje výkonné umělce – hudebníky, zpěváky, tanečníky apod. + výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů.


IP adresa

Unikátní číslo, které identifikuje počítač (zařízení) na internetu. Webové www adresy se pomocí DNS překládají na IP adresy. Z důvodu nedostatku IP adres je IPv4 (32bitové číslo, zapisované po jednotlivých bajtech, například 1.2.3.4) postupně nahrazován protokolem IPv6 (128bitové číslo, zapisované hexadecimálně, například fe80::c82f:1b0b:4d67:2585).


J

Javascript

Skriptovací jazyk, který je implementován ve webových prohlížečích a provádí skripty, které jsou součástí webových stránek. Používá se typicky pro vytváření animací, interaktivních prvků na stránce, pro kontrolu formulářů bez nutnosti znovunačtení stránky apod. Je součástí prakticky všech webových prohlížečů včetně mobilních, byť implementace v jednotlivých prohlížečích nejsou 100% kompatibilní.


jQuery

Knihovna funkcí v jazyce Javascript, která bývá součástí mnoha současných webových stránek. Umožňuje relativně snadno vytvářet animace a vizuální efekty na stránce, vytvářet dynamické a interaktivní prvky, obnovovat či aktualizovat obsah stránky bez jejího znovunačtení. Toho všeho lze sice dosáhnout i bez jQuery, ale za cenu mnohem pracnějšího vývoje a ladění kompatibility s různými prohlížeči. Pomocí jQuery a podobných knihoven lze dosáhnout podobné fukčnosti a vizuální atraktivity jako u Flashe, ale s mnohem větší kompatibilitou mezi prohlížeči a bez potřeby instalace plug-inů.


JyxoRank

JyxoRank je hodnocení zjistitelné z Jyxo Toolbaru. Jde o obdobu PageRanku. Číslo udává jak je populární webová stránka na internetu (kolik kvalitních odkazů vede na webovou stránku).


K

Katalog

Web, který obsahuje mnoho odkazů na webové stránky. Odkazy jsou řazeny do tématických oblastí. Mezi nejznámější český katalogy patří Seznam, Centrum a Atlas, mezi zahraniční například Yahoo.


Key Performance Indicators (KPI)

Klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators, zkratka KPI) se užívají k stanovení metrik měření úspěšnosti aktivit společnosti. Každá organizace si definuje své vlastní, jako je obrat, navýšení prodeje, počet objednávek, procento reklamací, vnímání značky atp. Současně s definicí ukazatelů výkonnosti je třeba stanovit hodnoty, kterých plánujeme dosáhnout a způsob měření průběžně dosažených hodnot. Typickými nejčastěji využívanými KPI je měření konverzí, Cost per Action (CPA), Cost per Click (CPC), Cost per thousand (CPT) nebo Click Through Rate (CTR).


Keyword prominence

Udává jak vysoko se objevuje slovo na webové stránce (ve zdroji html stránky).


Kinect Sensor

Senzor pro ovládání interaktivních aplikací celým tělem.

Kinect detekuje páteř těla, tím je možné sledovat pohyb celého těla do stran, rotaci, vpřed/vzad, výskoky atp. Dále je možné sledovat konkrétní pohyby končetin, kloubů atp. – vhodné například pro interaktivní cvičení.


Klíčová slova (keywords)

Slova, která jsou významově zásadní pro daný web. Pokud jsou vložena do vyhledávače, je žádoucí, aby se na co nejvyšší pozici ve výsledcích hledání objevil právě daný web.


Konverzní poměr (CR)

Je jedním z nějdůležitějších marketingových ukazatelů, který udává poměr mezi určitou akcí a počtem návštěvníků, tzv. konverzí (měřenou akcí, například objednávkou, vyplněním formuláře, registrací..).

Konverzní poměr (Conversion Rate) je ukazatelem efektivity kampaně. Pokud například na internetový obchod přijde z vyhledávače 1000 návštěvníků a z nich si 100 něco koupí, je konverzní poměr 10% (1000:100). K měření je třeba nasadit měřící konverzní kódy.


Kopr

Je zkratka kontrolní projekce.


L

Landing page (cílová stránka)

Landing page (cílová nebo také vstupní stránka) je optimalizovaná stránka, na kterou by měl být směrován návštěvník po kliknutí na reklamní odkaz (banner, placený odkaz, PPC inzerát apod). Cílem je především zajištění konverze příchozího návštěvníka v zákazníka (přesvědčit ho k vyplnění poptávky, odeslání objednávky, přihlášení atp). Landing page by tedy měla mít co nejvyšší konverzní poměr, k čemuž musí být velmi dobře přizpůsobena (nemusí být součástí firemního webu).


Lead generation

Lead generation je proces vyhledávání kontaktů/potenciálních zákazníků s cílem navázat s nimi komunikaci.


Lead nurturing

Lead nurturing je proces, při kterém se pomocí série automatizovaných komunikačních kroků (za účelem udržení povědomí o firmě/značce, budování důvěry atp) připomínáte po takovou dobu, dokud se potenciální zákazník nerozhodne pro nákup. Nástroji jsou jak emaily, tak i případové studie, děkovací dopisy spokojených zákazníků, různé akční newslettery, ale i telefonní hovory či webináře.


Lead scoring

Lead scoring je hodnocení nebo bodování potenciálních zákazníků co do jejich připravenosti ke koupi.


Leap Motion

Leap Motion umožňuje s pomocí malé krabičky ovládat gesty interaktivní aplikace bez nutnosti dotykové obrazovky, případně zcela bez obrazovky.


Webové stránky, které na sebe odkazují aby uměle zvýšily popularitu své stránky. Většinou se jedná o stránky co nemají nic společného.


Linkbuilding

Budování zpětných odkazů.


Log soubor

Soubor, který je automaticky generován a obsahuje určité stavy. Vytváří jej například webový server – v tomto případě obsahuje všechny informace o požadavcích na daný server, chybové kódy apod. Je důležitý například pro generování statistik nebo diagnostiku chyb a poruch.


Long tail

Long tail (dlouhý ocas/chvost) je pojem z oblasti internetového vyhledávání (Search Marketing) a označuje dlouhé vyhledávací fráze zadávané uživateli do vyhledávačů. Jsou zpravidla méně konkureční než kratší obecné fráze a i méně vyhledávané. V součtu mají ale velice zajímavý potenciál, protože jich je mnoho a přivedou tak mnoho návštěvníků. Příkladem konkurečního obecného slova je třeba „autopůjčovna“ nebo „letenky“, „hotely“ v přesné shodě. Naopak long tail (hledánáí v rozšířené shodě) obalí slovo přívlastky, upřesněním lokality atp. příklad „levná autopůjčovna v Praze“, „hotel s wellness a masážemy“, „nejlevnější letenky Paříž“.


M

Malware

Malware je obecně škodlivý software jako jsou počítačové viry, červy, trojské koně, spyware nebo adware.


Man in the middle (MITM)

Man-in-the-middle (zkratka MITM) je v překladu člověk „uprostřed“ nebo „člověk mezi“. Jedná se o typ útoku, kdy se útočník vpašuje do komunikace a stane se jejím aktivním prostředníkem. Odesílatel si myslí, že píše adresátovi, adresát si myslí, že odepisuje odesílateli, ale oba komunikují s útočníkem, který přesměroval síťový provoz.


Mapa serveru

Webová stránka nebo soubor (většinou ve formátu XML) se seznamem stránek daného webu s odkazy na ně (buď všech, nebo jen vybraných).


MD

MD (Man Day) znamená práci jednoho člověka na jeden den (obvykle 8 pracovních hodin).


Meltdown

Ve všech procesorech Intel (x86) byla v lednu 2018 nalezena závažná bezpečnostní chyba, známá jako Meltdown. Jedná se o chybu plošného charakteru, týkající se většiny počítačů a serverů na světě.


Meta značka (meta tag)

HTML značka, která je umístěna v záhlaví stránek v tagu head. Je v ní obsažen například popis obsahu webu, klíčová slova. Meta značky nevidí uživatel v prohlížeči (pouze pokud si zobrazí zdroj stránky), ale mají velký význam pro vyhledávače a obsahují také informace pro webový prohlížeč a ovlivňují, jak se stránka v prohlížeči zobrazí.


Mikrostránka (microsite)

Stránka nebo shluk stránek, které se používá většinou pro produktové kampaně. bývají na vlastní doméně a odkazují na hlavní stránky (výrobce). V angličtině microsite nebo také minisite nebo weblet.


MO

MO je zkratka „mimo obraz“. Používá se například v dabingu.


Mobile Application Management (MAM)

Správa mobilních aplikací je jako MDM, s výjimkou toho, že je aplikována pouze na konkrétní aplikace zařízení namísto celého zařízení. Obecná myšlenka spočívá v tom, že pomocí služby MAM může oddělení IT uzamknout, ovládat a zabezpečit jen jejich konkrétní firemní aplikace, zatímco vše ostatní v telefonu může být ponecháno na uživateli.


Mobile Device Management (MDM)

MDM je metoda správy mobilních zařízení. Obvykle je řešena v podobě softwaru, který mohou společnosti využít k uzamknutí, ovládání, šifrování a prosazování zásad v mobilních zařízeních, jako jsou tablety a chytré telefony. Software MDM umožňuje IT oddělení plnou kontrolu nad zařízením – v podstatě dělat cokoliv.


Mobile Information Management (MIM)

Zkratka MIM (Mobile Information Management) označuje správu mobilních informací označovanou jako „cloud-like“ nebo „Dropbox-like“, tzn. služby, které synchronizují soubory a dokumenty napříč různými zařízeními (Dropbox, Box, Microsoft SkyDrive, Disk Google atd.), Existuje mnoho firemních verzí produktů MIM (Nomodesk, WatchDox, RES HyperDrive, Citrix ShareFile, VMware Octopus atd.).

MIM lze využívat, jak ve spojení s MDM nebo MAM, tak při konceptu BYOD.


MP

MP je zkratka pro mezinárodní zvukový pás. Ten obsahuje kromě dialogů všechny oddělené zvukové stopy – hudba, ruchy, efekty.


MSIE

Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer.


Multichannel Marketing

Multikanálový (multichannel) marketing funguje na principu využití více komunikačních kanálů najednou. Předpokladem je dostat správným informaci/nabídku k potenciálnímu zákazníkovi pro něj správným způsobem a ve správný čas. Online a offline zákazník nerozlišuje. Informaci může nejprve získat na prodejně, potvrdit si ji na internetu, prostřednictvím direct e-mailu nebo v TV. Přičemž efektivita multichannel marketingu závisí na synergii jednotlivých kanálů, přesném cílení a segmentaci zákazníků.


MVT testování (multivariantní)

MVT testování funguje na principu multivariantního porovnání více variant různých kombinací prvků stránek (text, obrázky, barvy atp.). Je podobné A/B testování.


Myo

Snadné ovládání „čehokoliv“ gesty ve formě náramku.


N

Nagware

Nagware je software distribuovaný jako shareware, který nutí uživatele k registraci například tím, že mu během práce vyskakuje registrační okno a tím mu nepříjemňuje práci.


Počet uživatelů kteří přijdou na webovou stránku.


NFC (Near Field Communication)

Near Field Communication (NFC) je bezdrátová komunikační technologie mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost. Iniciátor komunikace je aktivní zařízení, cíl může být pasivní nebo i aktivní zařízení. Využití je například pro mobilní platby (telefon s chipem s informacemi o bankovním účtu klienta). Pro obchodníky jde o téměř ideální platební instrument – není finančně náročné nabízet tuto možnost platby (stačí mít pasivní zařízení a o zbytek se postará mobil zákazníka a jeho operátor, koncové zařízení nemusí být on-line, stačí pouze zdroj energie a čtečka). Další možnosti využití například jako věrnostní karta, řidičský/občanský průkaz, jízdenka MHD nebo průkazky kamkoliv..


Noframes

Obsah této značky se zobrazuje ve vyhledávači v případě, že web nepoužívá rámce.


O

OASA

Zastupuje mistry zvuku.


Obrázková mapa

Obrázek, který je rozčleněn na části pomocí HTML kódu. Tyto části odkazují na různé webové stránky.


Off-page faktory (SEO)

Pojem off-page faktory zahrnuje zpětné odkazy, které ukazují na váš web. Podstatné je kolik a jak kvalitních odkazů existuje, jaká je hodnota odkazujících webů, jejich obsahová relevantnost, návštěvnost atp. Ideální je vytvořit takový virální obsah, na který budou uživatele sami odkazovat. V praxi je to dost těžké, proto se odkazy vzájemně vyměňují, vytváří na sociálních sítích, diskusních fórech nebo se i nakupují. Proti tomu internetové vyhledavače v čele s Google bojují a weby penalizují.

Více


On-page faktory (SEO)

On-page faktory jsou ovlivnitelné na Vašich stránkách (adresa, čitelný kód a obsah stránek, bezchybnost, bezbariérovost, metapopis, struktura/sémantika, prolinkování a další).

Více


OOA-S

Zastupuje autory výtvarných děl (malířských, grafických, sochařských, fotografických, vyjádřených postupem obdobným fotografii, architektonických, urbanistických) a dále výtvarné autory obrazové složky audiovizuálních děl (kameramany, architekty, scénografy a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl).


OSA

Zastupuje autory – hudební skladatele a textaře.


Outbound marketing

Outbound marketing využívá k hledání a oslovení zákazníků tradiční kanály typu inzerce, rozhlasové spoty, veletrhy a výstavy, telemarketing, prodejní akce, direct mail atp. s cílem oslovit cílovou skupinu. Oproti tomu inbound marketing přilákává zákazníky na dobrý obsah..


P

Page view (PV)

Udává počet načtených/shlédnutých www stránek, na níž je umístěna reklama. Celkový počet PV nejvíce odpovídá návštěvnosti stránky a počtu oslovených čtenářů dannou reklamou.


PageRank

Google číselné hodnocení popularity webové stránky na internetu. Pagerank počítá hodnocení stránky z počtu odkazů, u kterých bere v úvahu i hodnocení odkazujících stránek. Více o PageRanku..


PFI (Pay For Inclusion)

Vyhledávač garantuje, že zahrne stránku do databáze po zaplacení poplatku, negarantuje však jak vysoko se stránka umístí.


Phishing

Phishing (rybaření) je podvodná technika rozesílání e-mailových zpráv z internetu za účelem získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) založená na principu vydávání se za důvěryhodného odesílatele například banku, platební bránu atp.


PPC (Pay Per Click)

Reklama, která se platí až po kliknutí uživatelem (například 1 Kč za jedno kliknutí).


PR (Public Relations)

PR zahrnují navázání a udržování porozumění, důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a jejich veřejností (cílovou skupinou), budování reputace společnosti a jejího image (pověst i vnímání firem, značek a jednotlivců), komunikaci vedoucí k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.


Q

QR kód

QR kód této stránky Zpravidla čtvercový obrázek, ve kterém je zakódovaná strojově čitelná informace, typicky webová adresa, kontaktní informace, GPS souřadnice apod. QR kód lze naskenovat či vyfotit speciální aplikací například v mobilním telefonu, po načtení kódu aplikace provede odpovídající akci – otevře webovou stránku v prohlížeči, uloží kontaktní informace do adresáře, nebo zobrazí polohu v mapové aplikaci.


R

Ranking system

Systém hodnocení webových stránek. Většinou podle počtu a kvality odkazů, které směřují na danou stránku.


Referrer

URL webové stránky ze které přišel návštěvník webu. Zkoumá se jestli přišel přímo nebo z jiných stránek. Pokud návštěvník přišel z vyhledávače zkoumá se referrer pro zjištění použitých klíčových slov.


Registrace do katalogů a vyhledávačů

Pokud chcete být na internetu skutečně vidět, měli byste být zapsáni na co nejvíce místech, v katalozích a portálech. Zápisy se přidávají manuálně do nejvíce vhodné sekce.


Relevantnost

Důležitost výsledků vyhledávání vzhledem k položenému dotazu uživatele.


Responzivní web

Přestože se jedná o poměrně nový pojem (poprvé se objevil v květnu 2010), je responzivní design v současné době jedním z nejvýraznějších trendů webdesignu. Responzivní webové stránky „inteligentně“ přizpůsobují své zobrazení velikosti a typu zařízení, na kterém si je uživatel prohlíží, tak aby byly pro uživatele co nejpříjemnější na používání, s co nejmenší potřebou zoomování a skrolování. Optimální zobrazení je pochopitelně zcela jiné třeba na třicetipalcovém monitoru a na malém displeji mobilního telefonu. Přizpůsobení se děje zejména skrytím či zobrazením některých prvků prezentace, jejich přeskládáním do více (na velkém monitoru) či jediného sloupce (na telefonu), změnou velikosti prvků apod. Ukázkou responzivního webu je ostatně i tato prezentace – zkuste si měnit šířku okna (nebo otočit tablet či mobil na šířku a na výšku).


Rich Internet Application (RIA)

Internetové prezentace a webové aplikace jsou oproti offline programům svazovány spoustou omezení. Rich Internet Application poskytují nový prostor pro vývoj potřebných řešení, která se snaží taková omezení odstranit. Více o RIA


Rich media

Nové technologie používané při vytváření internetové kreativy, Rich média jsou reklamní formáty, které jsou vytvořeny ve formátu Flash, Java, dhtml nebo další pokrokové technologie.


Robot

Softwarový program, který je součástí vyhledávače. Prochází web, následuje odkazy, stahuje text webových stránek a ukládá je do databáze. Někdy se používají také výrazy spider nebo crawler.


ROI

ROI (Return on investment) – návratnost investic, používá se například u analýz online kampaní a měření výkonu/návratnosti marketingu.


S

SEM (search engine marketing)

Internetový marketing ve vyhledávačích. Jeho podskupinou je například SEO nebo PPC reklama.


SEO (search engine optimization)

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače je velice účinná metoda, jak dostat webové stránky na přední místa ve fulltextových vyhledávačích, které jsou nejpoužívanějším nástrojem k vyhledání potřebné internetové adresy.


SERP (Search Engine Results Page)

Je to stránka s výsledky vyhledávání.


Server

Počítač, na kterém jsou umístěny webové stránky. Zpravidla výkonný počítač robustní konstrukce, umístěný v datacentru, nejčastěji s operačním systémem Linux a serverovým software Apache.


Service Level Agreement (SLA)

Definice rozsahu, kvality, dostupnosti, úrovně a intenzity externě poskytovaných ICT služeb (servisní smlouvy v oblasti IT, podpory a supervize). SLA je nejčastěji stanoveno fixním paušálem + hodinovou sazbou a podmiňováno splňováním měřitelných hodnot jako je reakční doba odezvy, vyřešení požadavku atp.


Shareware

Shareware je chráněný autorský software, demoverze určená k vyzkoušení uživatelem (zpravidla neúplná s omezeními nebo reklamou – trialware, adware, nagware). Je možné ho distribuovat (na CD, DVD, internetu).

Zkušební období je většinou časově omezeno (př. 30 dní) a následně je uživatel povinen řídit se licenční pokyny (provést akci – odinstalace, registrace, platba, ..).


Single page design

někdy též „One page design“. Webová prezentace, která sestává z jediné úvodní stránky, často doplněná animacemi, spouštěnými tím, jak uživatel roluje stránkou dolů. Používá se pro prezentace, kde není kladen důraz na množství textu, ale spíše na působivou vizuální a emotivní prezentaci – je tedy vhodná například pro microsite nového výrobku, akce apod. Tato jednostránková prezentace samozřejmě může být doplněna dalšími stránkami např. s podrobnějšími informacemi. Často se také jedná o microsite, které jsou součástí větší webové prezentace.


SMARTY

Smarty Template Engine je vysoce kvalitní šablonový systém v prostředí PHP, který díky uživatelsky definovaným funkcím přináší v podstatě neomezenou flexibilitu. Šablony usnadňují designérskou i programátorskou práci oddělením aplikační části od designové při zachování stejné kvality produktu. Šablony přinášejí větší přehlednost programových kódů, což přináší vyšší efektivitu práce programátora. Usnadňují také snadné skinování prezentace (změny vzhledu). Více o šablonách SMARTY.


Spam

Spam označuje všechny neetické postupy, které mají cíl dosažení vyšších pozic ve vyhledávačích. Jejich použitím se snižuje relevantnost vyhledávaného výrazu a tím se snižuje uživateli použitelnost vyhledávače.

V oblasti elektronické pošty spam zahrnuje veškeré zasílání nevyžádané pošty, zejména nevyžádané reklamní sdělení masově šířené internetem. Používá se též zkratka UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email). Opakem Spamu je Ham.


Spam report

Nástroj jehož pomocí se hlásí neetické (spam) techniky vyhledávačům. Na základě Spam reportu, vyhledávače stránku mohou penalizovat.


SPF

SPF (Sender Policy Framework) je emailový systém ochrany proti SPAM založený na principu ověření IP adresy odesílatele.

Více o SPF


Spider

Software, který automaticky prochází web aby získal webové stránky pro databázi vyhledávače.


Splash page

Vstupní stránka, která obsahuje jen velký obrázek nebo flashovou animaci.


Spyware

Spyware je škodlivý software, který bez vědomí uživatele odesílá data z jeho zařízení (počítače, tabletu, telefonu, ..). Může se jednat v lepším případě o seznamy nainstalovaných programů a navštívených internetových stránek, v horším případě o hesla a čísla kreditních karet, případně o zadní vrátka k průniku hackerů.


SRank

Obdoba PageRanku. Číslo, které udává jak populární je webová stránka na internetu. Základem této popularity je kolik kvalitních odkazů vede na webovou stránku. SRank je zjistitelný z lištičky Seznamu.


Statické stránky

Stránky, které nejsou generovány. Jejich obsah je pevně dán a neobsahují v URL znaky jako ?, =, &.


Stemming (skloňování)

Některé vyhledávače dokáží skloňovat slova. Odvozený tvar má, ale nižší váhu než přesný výraz.


Streaming

Technologie, která umožňuje přehrávat obsah aniž by byl celý stažen už v době jeho načítaní. Více o Audio streaminguVideo streamingu.


SVG (Scalable Vector Graphics)

Grafický vektorový formát, který je zároveň standardní webovou technologií a lze ho bez dalších doplňků či pluginů zobrazit v běžných webových prohlížečích. Na rozdíl od rastrové neboli bitmapové grafiky lze docílit velmi malého datového objemu grafik a lze jej bez ztráty kvality zobrazit v jakémkoliv rozlišení. Prvky v SVG grafice lze poměrně snadno animovat – SVG tak je jednou z moderních alternativ kdysi rozšířených Flash animací. Obrázky ve formátu SVG tak mají na webu široké využití – od jednoduchých obrázků jako jsou například loga v záhlaví stránky až po složité interaktivní animované aplikace.


T

Titulek (title)

Text v html značce title, který se zobrazuje i v titulkovém pruhu prohlížeče (důležité pro SEO).


Tradiční a počítačová grafika

Tradiční grafiku vytváří grafici a umělci ručně bez počítače (následně ji v případě potřeby pomocí zařízení pro digitalizaci obrazu do počítače převedou). Počítačová grafika, jak už název napovídá, vzniká na počítačích/strojích a to vytvářením grafiky/snímků (rendering) nebo úpravou nasnímané grafiky z reálného světa (např. úpravou digitální fotografie).

Počítačová grafika pronikla do všech sfér našeho života – reklamy, filmu, televize, kde se využívá zejména jako náhrada za tradiční speciální efekty a animační techniky, které by v některých případech nešly tradiční metodou vůbec vytvořit, nebo by jejich vytvoření trvalo o mnoho déle než v případě právě počítačové grafiky.


Trialware

Trialware je software z kategorie shareware. Jeho funkcionalita je zpravidla časově omezena a po uplynutí autorem stanoveného času přestane program fungovat a je třeba si ho koupit.


U

Unique IP (UIP)

Udává počet unikátních IP adres (počítačů), ze kterých byl zaznamenán přístup na dané www stránky.


Unique visitor (UV)

Udává počet unikátních návštěvníků dané www stránky.


URL (Uniform Resource Locator)

Unikátní adresa souboru nebo stránky na internetu.


V

Virální marketing

Je postaven na principu šíření informace mezi lidmi prostřednictvím přeposílání emailu. Přeposílat se může jednoduchý text, formátovaný text (html/rtf), obrázky, videa atd. Úspěšnost virálního marketingu je spojená s tím, že známe osobu, která nám zaslala email a obsah emailu považuje osoba, která jej přeposlala za zajímavý.


Vyhledávač (Search engine)

Software, který stahuje a indexuje webové stránky do databáze a v této databázi umožňuje uživatelům vyhledávat pomocí dotazů. Mezi nejznámější vyhledávače patří například Google nebo Bing.


Výkon online marketingu

Výkon online marketingu lze díky mnoha nástrojům snadno analyzovat a měřit. Základní metrikou pro analýzu je návratnost investic do marketingu, tedy náklad na konverzi/získání potenciálního zákazníka, proklik, prodej, chování návštěvníků v rámci stránek nebo dosah komunikace na sociálních sítích atp. Sledování měřitelných ukazatelů probíhá v reálném čase.


Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je marketingem zaměřeným na výkon s cílem konverze (odeslání objednávky, vyplnění formuláře, stažení dokumentu atp.). Pomocí marketingové automatizace lze výkonnost až trojnásobně zvýšit.


W

Wapuu

Wapuu je maskotem WordCampůWordPress konferencí.


Web (website)

Soubor webových stránek, které mají společné téma, obvykle na jedné doméně.


Web copywriting

Psaní textu speciálně pro webové stránky. Jedna z nejdůležitějších částí SEO.


WebGL

Technologie pro zobrazení 3D interaktivní grafiky ve webovém prohlížeči. Oproti dřívějším pokusům na tomto poli (například VRML) nevyžaduje žádné rozšíření (plugin) v prohlížeči a funguje na širokém spektru moderních prohlížečů na různých zařízeních včetně mobilních telefonů. Nevýhodou jsou vyšší nároky na výkon počítače (jako ostatně u všech 3D technologií) a chybějící podpora ve starších prohlížečích (zejména v Internet Exploreru, který podporuje WebGL až od verze 11) a v počítačích se staršími grafickými čipy.


Webová služba

Softwarový systém umožňující interakci dvou strojů na síti. Je popsána ve strojově zpracovatelném formátu WSDL a ostatní stroje s ní komunikují pomocí protokolu SOAP. Protokoly WSDL i SOAP jsou provedeny v syntaxi XML.


Webová stránka

Jednotlivá stránka, která je součástí webu. Obsahuje většinou text, grafiku a odkazy.


Whitelist

Whitelist je seznam odesílatelů elektronické pošty, které považujeme za známé a jejich pošta by neměla být automaticky zahozena do koše. Opakem je blacklist. Více o whitelistu na wiki.


WordCamp

WordCamp je název pro lokální konference pořádané WordPress komunitou po celém světě.


WordPress

WordPress je open source redakční systém (CMS) pro vytváření a správu webových stránek nebo aplikací. Během své mnohaleté historie prošel vývojem od jednoduchého blogovacího systému až po vyspělý redakční systém. Základní funkčnost je rozšiřitelná pomocí tzv. témat a pluginů, díky kterým se do něj dá přidat téměř libovolná funkčnost. Mezi jeho výhody patří otevřenost, dynamický vývoj, obrovská báze uživatelů a znalostí a snadná a inuituivní správa prezentace.
Více na webu WordPressu www.wordpress.org.


X

XHTML

Je extensible hypertext markup language neboli „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“). Více o XHTML.


Z

Zpětný odkaz

Odkazy z jiných webových stránek vedoucích na konkrétní stránku.CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557