CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


SEO optimalizace - Search Engine Optimization, rozbory, postupy, metody, praktiky a nástroje

SEO optimalizace, pozice ve vyhledávačích, zpětné odkazy

Být středem pozornosti vyhledávače dnes již neznamená pouze mít dobrou doménu a obsah webové prezentace, ale také pracovat s okolím vlastního webu. Budováním zpětných odkazů (odkazy, ukazující na Váš web z jiných internetových stránek) docílíte výborného hodnocení a tudíž i pozice mezi vyhledanými odkazy. Roboti vyhledavačů totiž berou kvalitní a déle existující stránky více vážně a připisují Vám za ně hlasy. Velký význam má přitom relevantnost webu, ze kterého zpětný odkaz na Vaše stránky vede. Důležitý je i vlastní popis a adresa odkazu.

Před vytvořením webové prezentace by měla být provedena SEO analýza nebo alespoň základní přehled konkurenčního prostředí a vhodných internetových domén.

Díky těmto krokům a dodržování internetových standardů ušetříte za následné SEO optimalizace, které mohou znamenat i postavení celého webu úplně znovu. Podstatným faktorem jsou také efektivně zvolená klíčová slova.

SEO analýza aneb jak zlepšit pozici webové prezentace?

Prvním krokem pro optimalizaci Vaší internetové prezentace je kontaktovat nás a sdělit nám, zda již webové stránky máte nebo si přejete vytvořit nový web (vhodnou doménu Vám rádi navrhneme a zaregistrujeme). Naši specialisté Vás budou kontaktovat telefonicky či mailem a dohodnou s Vámi podrobnosti.

Prvním krokem pro zlepšení pozice stránek a zvýšení návštěvnosti je kvalitní SEO analýza. Ta označí SEO problémy Vašich stránek, porovná hlavní konkurenční webové prezentace, podá informace o chybách a doporučí jejich opravy, navrhne vhodná klíčová slova. Více o SEO analýze se dozvíte zde.

U SEO optimalizace většinou nelze garantovat úspěšné splnění cílů na 100%, proto se často stanovuje kalkulace formou fixního poplatku za služby plus bonusu za dosažení stanovených umístění (například dosažení první strany Google/Seznam nebo i dosažení konkrétní pozice na první straně - první místo apod). Další možností jsou SEO konzultace a školení Vašich IT pracovníků a webových editorů.

Nabízíme všechny SEO práce pro lepší pozicování stránek ve vyhledávačích

1. SEO analýza nebo základní SEO audit - zhodnocení současného stavu Vaší webové prezentace, stav konkurenčních prezentací a výsledky vyhledávání na Googlu a Seznamu a navrhneme vhodná klíčová slova a postup SEO optimalizace. Cena základního SEO auditu je stanovena dle rozsahu a oboru zaměření webových stránek od 3 do 7tis Kč bez DPH. Termín realizace je 10 dní od potvrzení objednávky. Předmětem auditu není SEO optimalizace.

2. SEO optimalizace - provedení procesů vyjmenovaných níže, stanovení cílů a provedení optimalizace stránek za účelem jejich dosažení. Cena SEO optimalizace je individuální. Ne vždy je optimalizace nutná nebo účelná.

3. Monitoring pozice stránek ve vyhledávačích - pravidelný dohled nad stavem pozicování Vaší webové prezentace ve vyhledávačích, reportování statistik, chování návštěvníků, hledaných klíčových slov aj. Cena je individuální.

4. Udržení dosažených pozic ve vyhledávačích - jedná se o pravidelné činnosti a procesy, které je třeba vykonávat za účelem zamezení propadu webové prezentace ve výsledcích vyhledávání na horší pozice. Cena je individuální.

Správný postup SEO optimalizace a přidružených SEO činností

 • SEO analýza – odhalení nedostatků, doporučení oprav a postupů prací (bez počáteční SEO analýzy nebo alespoň základního SEO rozboru nebude optimalizace účinná).
 • Analýza konkurence - jak jsou na tom weby konkurence.
 • Analýza klíčových slov – volba nejefektivnějších klíčových slov pro prezentaci.
 • Navržení obsahové struktury a navigace na základě předchozích zjištění.
 • Vytvoření nebo optimalizování webové prezentace - validita, viditelnost, přístupnost, použitelnost, sémantika, copywriting, link building
 • Monitoring statistik návštěvnosti webové prezentace.
 • Vyhodnocení pozicování stránek vyhledávači (v délce trvání cca 1-2 měsíce).
 • Zhodnocení účinnosti a stanovení nových cílů.
 • Opakování některých kroků vedoucích k udržení dosažených míst ve vyhledávačích.
 • Soustavné budování zpětných odkazů - získávání, výměna, nákup, vnitřní prolinkování.

Výsledky SEO optimalizace, on page off page faktory

 • Umístění na předních pozicích vyhledávacích statistik
 • Vysoká návštěvnost
 • Snadná dostupnost
 • Nižší náklady než u klasických reklamních kampaní
 • Dlouhodobý účinek

SEO optimalizace se v praxi dělí na on page faktory a off page faktory.

On page faktory jsou ovlivnitelné na Vašich stránkách (adresa, kód a obsah stránek). Off page faktory jsou o získávání zpětných odkazů (backlinks). Množství takovýchto příchozích odkazů (quantity of incoming links) je pro vyhledávače znamení, že stránka obsahuje hodnotný obsah, díky němuž přiřadí Vaší webové prezentaci určitou hodnotu.

Texty zpětných odkazů (externí odkazy z cizích webů na Vaše stránky) je možné ovlivňovat také volbou doménového jména (je vhodné, když obsahuje Vaše klíčová slova).

On page faktory SEO optimalizace

Název domény

Doporučujeme mít klíčové slovo již v názvu domény - klicova-slova.cz. Řada vyhledávačů Vás mírně zvýhodní - více (seznam.cz), méně (jyxo.cz, google.com...). Je to ale často zneužívané a pro vyhledavače má význam spíše orientační.

Dále doporučujeme, aby koncovka domény byla pro tuzemský trh raději s koncovkou .CZ. Zabráníte tomu, aby některé vyhledávače nepřiřadily podle koncovky doménu k jinému jazyku. Některé vyhledávače indexují pouze domény s CZ koncovkou, jinak jim musíte URL (internetovou adresu Vaší prezentace) "oznámit" manuálně (většinou jyxo.cz).

Základní ON-page faktory v SEO

Obecně platí, že s vhodně zvolenými klíčovými slovy se dostanete nejdále - budete lépe hodnoceni. Ale pozor web musí stále dávat obsahový smysl, který bude pro návštěvníky čitelný. Tedy pokud byste vytvořili prezentaci pouze ze změti klíčových slov, budete naopak penalizováni - budete hodnoceni hůře. Pořadí, na kterém budete zobrazeni ve výsledcích hledání, závisí právě na hodnocení vyhledavače. V rámci Vaší prezentace můžete ovlivnit následující vlastnosti stránek.

Struktura webu

Máte-li dobrou strukturu webu, což je například uspořádání navigace, nadpisů a textů, potom je to základ pro to, abyste mohli být ve vyhledávačích na vyšších pozicích. Pokud například nadpisy nebudou formátovány vhodným označením, tak se na přední pozice rozhodně nedostanete.


* u nevalidních webů nebo stránek s chybami nemusí extraktor fungovat

Správné nebo spíše logické uspořádání stránky s nadpisy a podnadpisy bude lépe hodnoceno, než mnoho podstránek bez hodnotného obsahu. Z úvodní stránky doporučujeme odkazovat na relevantní podstránky - vytvořit rozcestník.

Adresy, odkazy, názvy souborů

Doporučujeme vytvářet názvy souborů u statického webu s vhodnými klíčovými slovy, např. motorove-cluny.htm, namísto index5.htm. Vyhledávače za to budou mít internetové stránky radši. U dynamického webu je to stejné, s tím rozdílem, že lépe funguje adresa ve tvaru:
www.mojeprezentace.cz/hledej-moje-sluzby/muj-VIP-sortiment/
než-li
www.mojeprezentace.cz/find.php?id=1.

Texty

Kvalitní obsah, který vystihuje Vaše vyhledávací klíčová slova, je to nejcennější. Text by měl být výstižný, dostatečně rozmanitý a rozhodně specifický pro Vaši oblast prezentace. Kvalitní texty, které ovlivní návštěvníky stránek, Vám rádi napíší naši copywriteři. Důležitá je nejen správná hustota klíčových slov v textu, ale i jejich rozmístění a hlavně samotný jejich výběr, kterému by měla předcházet detailní analýza.

Titulek stránek a META tagy

Titulek stránek doporučujeme vhodně vybrat, neboť má pro vyhledavače velký vliv. Používání META tagů (skrytý popis stránek) dnes již nemá příliš velký význam. Nejznámější vyhledavač Google již META Keywords neprochází a META description použije pouze pokud je to nutné (např. kvůli absenci obsahu). Pokud META Keywords či META description používáte, doporučujeme mít jejich obsah unikátní pro každou stránku.

Titulky obrázků a odkazů

Doporučujeme používat tagy alttitle, Google je má rád a zvýší Vám za ně hodnocení stránek.

Tučný text a jiné formátování

Dobrý vliv má spravné rozmístění zvýrazňovacích tagů (nejlépe na klíčové slovo) - zejména STRONG a B. Rozhodně neoznačujte ale celý text stránek tučně.

Off page faktory SEO optimalizace

Metody budování zpětných odkazů, hodnocení stránek

Hodnocení, přidělované vyhledávači jednotlivým stránkám, říkáme Rank. Například PageRank je číslo, které přiděluje Google a vyjadřuje věrohodnost nebo důležitost stránky (zobrazuje se jako 0 až 10 bodů). Více o PageRank (zkráceně PR).

Čím více zpětných odkazů ukazuje na vaši prezentaci z jiných stránek, které mají vysoký PR, tím lépe. Text zpětného odkazu (inbound link relevance) je velmi významný faktor, kterým
Google hodnotí relevanci stránek.

Budování zpětných odkazů - link building, výměna, nákup

Budování zpětných odkazů se říká linkbuilding (nebo link building). Nejpoužívanější metodou pro jejich získávání je výměna zpětných odkazů (link exchange).

Nejsnáze se zpětné odkazy získávají v katalozích, kde se odkaz na Vaši webovou prezentaci objeví ihned po registraci (většinou vyplníte URL a popisek stránky). Čím více registrací na hodnotných stránkách (PR>=3), tím lépe. Katalogy za uvedení odkazu nemusí nic chtít (jednostranný odkaz) nebo mohou požadovat výměnu - většinou za definovaný textový odkaz nebo ikonku katalogu.

Zápis v katalogu může být zpoplatněn, tím se dostáváme k další metodě, kterou je nákup nebo placená výměna odkazů (link trading). Odkazy nakoupíte buď jednostranně nebo je při oboustranné výměně získáte s určitou slevou.

Další metodou získávání zpětných odkazů je publikování na cizích serverech nebo psaní do různých konferencí s uvedením zpětného odkazu na Váš web. Zpětné odkazy se dají získat také kvalitním obsahem, na který spontánně odkazují Vaši příznivci. K tomu je ideální používat RSS kanály viz níže.

RSS kanály/zdroje - Rich Site Summary

RSS (Rich Site Summary) je speciální soubor s informacemi, které se distribuují automaticky na další portály a mezi uživatele upozorňovat. Zdrojem obsahu mohou být články, nové zprávy, přidané informace a další novinky. K využití RSS zdrojů slouží RSS čtečka (součást internetového prohlížeče). Začít RSS s vašim obsahem nabízet pro veřejnost je jednoduché. Stačí na svůj web umístit RSS soubor, který v předem stanovené struktuře obsahuje výtah z obsahu vaší webové prezentace. Tento výtah se tvoří automaticky a pravidelně se aktualizuje.

Jak moc linkovat? Budovat či nebudovat? Existují alternativy?

Pro některé oblasti podnikání a konkrétní vysoce konkurenční klíčová slova není optimální dosáhnout prvních příček vyhledávačů, neboť taková optimalizace by mohla být ve výsledku pro zadavatele neefektivní a ztrátová. Nalákat návštěvníky na své stránky můžete samozřejmě také vhodně zvolenou internetovou reklamou, PPC kampaněmi nebo partnerskými programy a provizními systémy.

Optimalizovat lze každou webovou prezentaceinternetové řešení, na zvážení jsou ale náklady, které se liší web od webu dle vynaloženého úsilí. stále se jedná o nejefektivnější a přitom nejlevnější formu propagace s dlouhodobým účinkem.

SEO optimalizace, SEO nástroje, odkazy a statistiky

Důležité služby, statistiky, odkazy a optimalizační tipy

Účelem naprosté většiny webových projektů je být vidět a tedy být snadno nalezen. Vyhledávání na internetu probíhá v databázích vyhledávačů, kde jsou stránky tzv. indexovány. Aby byl web vidět, je třeba internetovým vyhledávačům a katalogům sdělit, že existuje a následně kontrolovat, zda je jimi správně vnímán a zda je chování návštěvníků shodné s Vašim očekáváním.

Níže uvedené služby a postupy můžete studovat i sami například s využitím Google nápovědy. Doporučujeme ale neztrácet čas a obrátit se rovnou na nás.

Rychlé zaindexování nově vytvořených stránek

Existuje metoda, jak nové stránky zaindexovat na Googlu během několika minut od jejich spuštění. Stránky se sice nebudou umísťovat na dobrých pozicích ve výsledcích vyhledávání, ale Google už o nich bude vědět a s pořadím v hledání můžete dále pracovat. Více informací hledejte zde. Ukázkou výsledku takového indexování stránek jsou například následující přehledy (web czmi.cz):

Trvalé a správné indexování vytvořených stránek se zpětnou vazbou

Nejlepší postup, jak zaindexovat správně web pro Google, je přihlásit Váš web do Google Sitemaps. Je to jednoduché, stačí se zaregistrovat a po ověření identity si už můžete začít hrát s nabízenými funkcemi. Zjistíte tak mimo jiné, zda Vaše webová prezentace neobsahuje neplatné (chybné odkazy), co se líbí a nelíbí vyhledávači Google, jaké stránky jsou více či méně hodnocené a další užitečné informace. Kromě statistik můžete také pomocí nástrojů analyzovat blokovaný obsah (robots.txt) na různé agenty Google, nastavit rychlost procházení stránek Googlebotem, preferovanou doménu a zeměpisný cíl stránek, povolit rozšířené hledání obrázků nebo vyřadit indexovaný obsah stránek.

Co se děje na stránkách? Měřte návštěvnost a pohyb návštěvníků webu

V současnosti asi nejlepší služba pro měření návštěvnosti stránek a monitoringu událostí a pohybů na webu je Google Analytics. Statistiky jsou přehledně rozdělené do přehledů, které Vám odpoví na nejdůležitější otázky. K používání statistik stačí do Vašich stránek vložit krátký vygenerovaný kód. Kromě nepřeberného množství informací o návštěvnosti, návštěvních, vstupních a výstupních stránkách a obsahu, je v portfoliu užitečných vlastností také funkce Site Overlay. Ta umožňuje pomocí sofistikovaných statistik jednoduše zjistit, jaké odkazy Vaši návštěvníci používají a jaké ne. Ty nepotřebné stačí potom jednoduše odstranit a zpřehlednit tím celý web. Tím se zlepší i jeho SEO/SEM optimalizace.

Validní web - mít či nemít? A jak to ověřit?

V dnešní době by dodržování standardů W3C mělo být samozřejmostí. Pokud je Váš web validní, je lépe indexovatelný nejen pro vyhledávače (SEO), ale více přístupný handicapované uživatele a zajistíte tak i jeho větší použitelnost.

Validita není žádné dogma a je na každém z nás, jak moc se k zavedeným standardům chce nebo umí přiblížit. Ideálním srovnáním mohou být populární ISO normy, které nejsou také zatím dány žádným zákonem, přesto je díky obchodnímu prostředí mnoho firem vyžaduje i dodržuje. Certifikát je pak brán jako výhoda nebo přidaná hodnota. Na internetu je bohužel trochu problém, že zvláště některé browsery standardy nedodržují a je na webdesignerech a kodérech, aby při sestavování webu na tento fakt brali zřetel do doby, než se výrobci polepší a své chyby napraví.

Principy optimalizace obsahu internetových stránek

 • Copywriting - tvorba textů
 • Nastavení hustoty a rozmístění klíčových slov
 • Správné používání tvarosloví
 • Akcentace (využívání nářečí či jiné techniky)

Zajímavé a užitečné odkazy

SEO kodex - nepovolené praktiky - penalizace

Nejrozšířenější praktiky vedoucí k penalizaci vyhledávači

 • Vyvarujte se skrytého textu a skrytých odkazů (stejná barva písma a pozadí)
 • Nepoužívejte „cloaking“ - neetický postup webové optimalizace, kdy je za určitých okolností zobrazen různé obsah na stránce (jiný vyhledávačům a návštěvníkům, výsledkem je vyřazení stránek z indexů vyhledávače)
 • Nevytvářejte duplicitní obsah - na několika různých URL se nesmí vyskytovat shodný obsah, což může vytvářet dojem důležitosti obsahu
 • Pozor na „doorway pages“ – webové prezentace, které se snaží získat velké ohodnocení od vyhledávačů přílišným opakováním klíčových slov

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557