CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Spam

Spam označuje všechny neetické postupy, které mají cíl dosažení vyšších pozic ve vyhledávačích. Jejich použitím se snižuje relevantnost vyhledávaného výrazu a tím se snižuje uživateli použitelnost vyhledávače.

V oblasti elektronické pošty spam zahrnuje veškeré zasílání nevyžádané pošty, zejména nevyžádané reklamní sdělení masově šířené internetem. Používá se též zkratka UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email). Opakem Spamu je Ham.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557