CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Konverzní poměr (CR)

Je jedním z nějdůležitějších marketingových ukazatelů, který udává poměr mezi určitou akcí a počtem návštěvníků, tzv. konverzí (měřenou akcí, například objednávkou, vyplněním formuláře, registrací..).

Konverzní poměr (Conversion Rate) je ukazatelem efektivity kampaně. Pokud například na internetový obchod přijde z vyhledávače 1000 návštěvníků a z nich si 100 něco koupí, je konverzní poměr 10% (1000:100). K měření je třeba nasadit měřící konverzní kódy.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557