CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation (zkratka „GDPR“) je nařízení Evropské unie platné od 25. 5. 2018, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. GDPR definuje osobní údaje jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Za zpracování osobních údajů se přitom považuje libovolná operaci s těmito údaji.

Více na toto téma:
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557