CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


2D a 3D animace

Animace je rozpohybovaná 2d a 3d grafika. 2d animace, zvláště pokud obsahují složitější objekty s mnoha detaily, může být dražší vyrobit díky obtížnosti, neboť se každý snímek (jednotlivý obrázek animace) musí vytvářet ručně. Existují již sice programy a stroje stvořené i pro tyto účely, ale s jejich použitím se sice zkrátí doba realizace, ale cena zůstane vysoká. Počítačové 3D animace lze po vymodelování objektů a prostředí poměrně snadno vytvářet například otáčením objektů podél své osy, posunem, změnou světla či náklonu/průletu kamery, prolnutím objektů nebo jinými technikami.

Ukázky 3D animace ze Cinema 4D v technologii Sketch&Toon


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557