CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Pražská energetika – řídící systém multimediálních prezentací

Pro poradenské centrum Pražské energetiky jsme vytvořili multimediální interaktivní prezentacevizualizacemi principů úspor energie a interaktivní aplikace pro výpočty úspor. Vše je ovládáno skrze dotykové obrazovky a přístupné široké veřejnosti. Prostřednictvím aplikací si mohou uživatelé vypočítat různé hodnoty jako jsou převody, úspory, zisky či návratnost investice do úsporných opatření.

Pro hladký chod poradenského centra byl vytvořen řídící systém multimediálních prezentací, který poskytuje služby helpdesku, monitoringu aplikací a prezentací a zajišťuje podporu softwarovým produktům centra. Aplikace pro úsporu elektrické energie tak dokáží zaslat uživatelům vypočtené výstupy ve formě PDF skrze službu rozesílání emailů řídícího systému. Ten dále připravuje reporting a poskytuje další statistiky a analýzy.

Multimediální řídící systém a IMPCS

Řídící systém multimediálních prezentací může být instalován na lokálních PC a nebo zprostředkovávat podpůrné služby z řídícího serveru. Lokální řídící systém plní zejména tyto vlastnosti:

Lokální řídící systém multimediálních prezentací

 • řídící systém není viditelný v operačním systému, minimálně zatěžuje PC
 • spouští aplikace nastavitelné v konfiguračním souboru
 • simuluje kioskový režim – hlídá zda je zvolená aplikace spuštěna a stabilní
 • umožňuje vzdálený update a reset aplikací
 • udržuje vybrané aplikace na popředí v multitaskingovém prostředí
 • řídící systém umožňuje nastavit vypnutí PC nebo reset
 • vytváří log chodu aplikací pro účely debugingu a správy PC
 • archivuje a rotuje logy, vytvářené při běhu aplikací

Řídicí systém multimediálních prezentací – IMPCS

Řídící systém přináší našim klientům detailní přehled o provozu interaktivních prezentací. Je založen na řešení Intrexx Xtreme pro intranet a extranet a má tyto vlastnosti:

 • poskytuje rozhraní pro správu systému na standardním portu HTTP, tj. je přístupný skrze běžný internetový prohlížeč v počítačové síti
 • obsahuje správu uživatelů, jejich hesel a nastavení oprávnění
 • umožňuje definovat PC a kontrolu běhu spuštěných aplikací a prezentací
 • zajišťuje sběr dat z aplikací a jejich zpracovávání (stav aplikací, požadavky na rozesílání emailů apod)
 • vytváří sofistikované statistiky o provozu aplikací pro marketingové a obchodní účely
 • nabízí využití dalších více než 70 připravených aplikací pro vaše účely

Monitoring multimediálních prezentací, internetových aplikací a software zahrnuje například informace:

 • jak dlouho je spuštěna prezentace na daném počítači
 • zda a kdy byla naposledy ovládána uživatelem
 • odhad počtu uživatelů prezentace dle dílčích prodlev v ovládání
 • monitoring ovládání aplikací uživateli (na úroveň jednotlivých kliknutí / doteků)
 • detekce možných problému uživatelského ovládání
 • doba strávená uživateli v aplikacích, jednotlivých obrazovkách apod.
 • celkové údaje o fungování sledovaného software a jeho spolehlivosti

Řídící systém lze upravit volitelně také do podoby CMS, nástroje vzdálené správy obsahu či reklamních textů a ploch a nebo systému pro rozvoj software, shromažďování požadavků na vývoj a úpravy, sledování plnění jednotlivých požadavků apod.

Pražská energetika a.s.

Pražská energetika je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy.

Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557