CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Branding Centra energetického poradenství PRE

V létě 2013 jsme vyhráli výběrové řízení Pražské energetiky na agenturu, která realizuje branding Centra energetického poradenství PRE, zejména výkladů a venkovní reklamy. Cílem bylo zviditelnit centrum a přitáhnout návštěvníky prostřednictvím jasných, konkrétních a vizuálně zajímavých sdělení za účelem:

  • Zvýšit počet návštěvníků CEP
  • Retence zákazníků PRE
  • Sdělit služby centra (povědomí)

Key message:
„Centrum energetického poradenství je tu pro Vás!
Poradíme jak ušetřit energii.“

Idea

  • Jasně koncipované ukázky úspor tak, jak se s nimi dokáže cílová skupina ztotožnit.
  • Konkrétní tipy na úspory, měření, slevy, včetně vyčíslené úspory v Kč nebo %.
  • Vytvoření nového grafického konceptu, maskotů, interakce v místě CEP – výlohy, pasáž.

Ukázka animace maskota / poradce (flash animace)

Branding poradenského Centra

Branding CEP zahrnoval především návrh polepu výloh (řezaná grafika, transparentní samolepky, fólie), návrh interaktivní výlohy a podlahové projekce reagující na kolemjdoucí. Naší pozornosti neušla ani otevírací doba centra a dress code poradců. Dále jsme se zaměřili na eventy v místě a blízkém okolí.

Idea interaktivní výlohy spočívala v interaktivní počítačové projekci „průvodce úsporami“, která zahrnovala zpětnou projekci, dotykovou fólii, MS Kinect, multimediální PC, interaktivní aplikaci a polep evokující tablet.

Přejít na koncept interaktivní výlohy

Podlahovou projekci s mottem „vstupte“ jsme navrhli v kombinaci s pohybovým senzorem, který zachytí potenciální kolemjdoucí zákazníky a pustí jim projekci. Idea počítá s tím, že mnoho osob kolem centra projde bez povšimnutí a je třeba je zaujmout.

Přejít na koncept podlahové projekce

V rámci komunikace s veřejností s ohledem na cíle kampaně jsme doporučili neopomenout PR a média, navrhli změny na webu EP a koncept komunikace na sociální síti facebook.

Přejít na komunikaci CEP na sociálních sítích

Pražská energetika a.s.

Pražská energetika je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy.

Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557