CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Interaktivní podlahová projekce CEP PRE

Pro zvýšení návštěvnosti Centra energetického poradenství PRE, který v rámci brandingu zahrnoval především návrh maskotů a polepu výloh, jsme vytvořili koncept interaktivní výlohy, mobilní aplikace a podlahové projekce reagující na kolemjdoucí. Branding CEP PRE jsme vyhráli s nejlepším komunikačním konceptem ve výběrovém řízení Pražské energetiky v létě 2013. Cílem bylo zviditelnit CEP a zaujmout i potenciální návštěvníky v blízkém okolí.

Podlahová projekce

Interaktivní podlahová projekce aktivovaná pohybem kolemjdoucích slouží jako inovativní prvek k upoutání potenciálních zákazníků a jejich pozvání do Centra služeb PRE. Využití snímače pohybu osob ve spojení s podlahovou projekcí bylo navrženo pro spontánní zásah procházejících. Správné načasování pomůže vnuknout myšlenku plánované návštěvy.

Pražská energetika a.s.

Pražská energetika je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy.

Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557