CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Koncept interaktivní výlohy CEP PRE

V rámci brandingu Centra energetického poradenství PRE, který zahrnoval především návrh maskotů a polepu výloh, jsme vytvořili koncept interaktivní výlohy, mobilní aplikace a podlahové projekce reagující na kolemjdoucí. Branding CEP PRE jsme vyhráli s nejlepším komunikačním konceptem ve výběrovém řízení Pražské energetiky v létě 2013. Cílem bylo zviditelnit CEP a zaujmout nové i stávající návštěvníky.

Interaktivní výloha

Idea interaktivní výlohy spočívá v přehrávání interaktivní počítačové projekce „průvodce úsporami“. Tipy na úspory automaticky rotují a kdykoliv jde někdo kolem, objeví se pozvánka jít dovnitř a zjistit vlastní úspory. Koncept je přitom připraven ve zjednodušené podobě i ve formě mobilní aplikace.

Obrazovku jsme rozdělili na 6 „místností“, v každé z nich je maskot / poradce. Poradci mohou ukazovat tipy, které se zobrazují v komiksové bublině s možností dále získat „Více informací“. Poradci jsou schopni různých animací, které lze v aplikaci předdefinovat. Příkladem jsou proměny maskota např. v žárovku, kolo, ledničku apod. Je u nich animováno „mluvení“, aplikace však není ozvučena. Pro úspěch aplikace je klíčové, aby kolemjdoucí pochopili, že se výlohy mají dotknout, proto jsme kromě explicitních výzev „Dotkněte se“ v bublinách do grafiky zapracovali tlačítko „Více informací“ a pro měření chování kolemjdoucích navrhli využití senzoru Kinect. Zároveň je kolem obrazovky polep se znázorněním rámečku tabletu, což opět evokuje možnost dotykové interakce.

Základní stavy interaktivní výlohy

  • Nečinnost – stav, kdy nikdo nestojí přímo u výlohy. Poradci / maskoti jsou seskupeni v hloučcích a baví se spolu. Pokud je detekován kolemjdoucí člověk, jeden z nich se zvětší a vyzve kolemjdoucího, aby přistoupil blíž.
  • Přiblížení – pokud kolemjdoucí výzvy uposlechne (tedy přiblíží se k výloze na určitou vzdálenost), maskoti „zpanikaří“ a rychle naskáčou na svá místa a začnou náhodně zobrazovat tipy (s animací a odkazem „více informací“, jak bylo popsáno výše). Světlá místa na obrazovce budou plynule ztmavena, aby svítivost nebyla příliš velká pro pozorování zblízka.
  • Interakce – Uživatel může dotykem na kteroukoliv „místnost“ zobrazit další tip. Pokud uživatel odejde nebo nebude po delší dobu zaznamenána žádná interakce, aplikace přejde opět do stavu Nečinnost.

Interaktivní výloha – technologie

  • Zpětná projekce – projektor 4000 ANSi
  • Projekční fólie a dotyková fólie
  • PC pro interaktivní aplikaci s MS Kinect senzorem pro Windows
  • Interaktivní aplikace (s možností napojení na CMS, vkládání nových tipů)
  • Polep kolem projekční plochy evokující tablet

Pražská energetika a.s.

Pražská energetika je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy.

Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557