CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Interaktivní aplikace Účinnost výměny oken

Komplexní tvorba interaktivní aplikace Účinnost zateplení objektu a výměny oken pro Centrum energetického poradenský PRE. Samostatně spustitelná flash aplikace pro prezentování a výpočet tepelných ztrát, zejména zateplení pláště domu a výměny oken na základě předaného know-how Pražské energetiky v podobě vzorců a postupů pro výpočty. Aplikace byla vytvořena v českém i anglickém jazyce s možností budoucího rozšíření o další jazyky. Je optimalizována pro zobrazení na dotykové plazmě 42″ v rozlišení full HD a připojena do infrastruktury Centra s řídícím systémem prezentací, který zpracovává výstupy z aplikace, vytváří a rozesílá protokoly úspor emailem (PDF v jednotném vizuálním stylu).

Během tvorby interaktivní aplikace byla nejprve schválena grafická koncepce díla, všechny procesy a výstupy (náhledy v podobě souborů JPG). Po schválení grafiky byl výsledný design přepracován do flash aplikace a zpracovány všechny dodané podklady PRE do jednotného vizuálního stylu ve formě 2D a 3D vizualizací (sketch&toons). Byly naprogramovány všechny funkce aplikace a připravena testovací verze v českém jazyce. Po jejím schválení vznikla anglická mutace aplikace.

Interaktivní aplikace obsahuje

 • Výpočty – hlavní část aplikace, která umožní vybrat uživateli z předdefinovaných možností typ a současný stav jeho domu a porovnat ho se stavem budoucím (po zateplení nebo výměně oken). Sekce bude rozdělena do třech kroků s možností laického i pokročilého nastavení (viz popis):
  • Krok 1 – vývěr tepelné oblasti a domu
  • Krok 2 – nastavení současného stavu domu (konstrukce a oken)
  • Krok 3 – volba cílového  zateplení domu (pokračování kroku 1 a 2)
 • Výklad pojmů – slovní výkladových pojmů řazený abecedně
 • Fotogalerie – virtuální fotografie, kterou lze snadno ovládat dotykem
 • Odeslat email – umožňuje odeslat protokol z aplikace a zaslat ho emailem
 • Nápověda – obsahuje nápovědu a informaci o díle
  • Informační obrazovka PRE – obsahuje informace Objednatele
  • Informační obrazovka Energetický poradce – obsahuje informace Objednatele

V hlavní části aplikace lze nastavit například typ domu a jeho věk, definovat konstrukci domu (jeho jednotlivé vrstvy), typ, stav, tvar, počet a velikost oken (současných a budoucích). Aplikace všechna nastavení soustavně propočítává a porovnává s hodnotou požadovanou a doporučenou (dle příslušných norem).

Pražská energetika a.s.

Pražská energetika je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí a významný obchodník s energiemi na českém trhu. Historie úzkého propojení PRE s Prahou sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky Královského hlavního města Prahy.

Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny v České republice. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Skupina PRE se profiluje jako spolehlivý poskytovatel široké palety služeb, což umožní naplnění její strategické vize být v rámci ČR silným a významným energetickým koncernem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557