CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


2D, 3D vizualizace, modeling, animace a grafika

Vytvoříme 2D/3D grafiku. Vymodelujeme 3D objekty libovolného tvaru, rozsahu a složitosti, živé či neživé. 2d a 3d vizualizace a animace skýtají nekonečné možnosti znázornění Vašich přání. Zvolíme vhodné materiály a osvětlení pro dokreslení dokonalé iluze reálného prostředí. Simulujeme fyzikální vlastnosti jako jsou lesk, lom a odraz světla či průsvitnost, doplníme další efekty. Vytvoříme animaci vhodnými virtuálními kamerami, změnou velikostí, posunem či rotací objektů, nastavením osvětlení a vlastností materiálů. Nakonec vše upravíme do poutavého celku, sestříháme a doplníme o zvuky, hudbu, dabing a titulky.

Nabízíme 3D prezentace pro všechny oblasti podnikání

Jako ukázkové realizace mohou posloužit například 3d vizualizace svítidel společnosti Preciosa Lustry, které realizujeme více než 10 let. Dále vizualizace interiéru a exteriéru, například i krajiny pro prezentaci služeb firmy Combitrading, kde díky 3D technologii a vymodelování všech objektů lze výslednou vizualizaci snadno prezentovat formou animace – průletu krajinou.

V oblasti 2D/3D animace se zabýváme především tvorbou reklamních spotů, 3D objektů a různých animací průletů. Jako ukázku 2D spotu může sloužit reklamní TV spot společnosti Patria. Jako 3d animace ukázka 3D prohlídky rodinného domu nebo promo spot představující technologie zabezpečení obchodů ve formě 3D animace.

Umíme QuickTime Virtual Reality, kombinovat 3D animace s reálnými video dokumenty včetně požadované interakce přímo ve videu. Naše řešení 3D fotbal, které umožňuje v redakčním systému definovat 3D animace pro použití online i offline v různých pohledech, využívá pro své zpravodajství portál iDnes.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557