CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Infografika a ilustrace

Infografika je vizuální ztvárnění informací, dat, postupů nebo znalostí. Úkolem informační grafiky je odprezentovat pomocí různých pomocných symbolů a řezů tyto informace přehledně a rychle (většinou v jednom obrázku) tak, aby je čtenář okamžitě pochopil. Infografiky se hojně využívají, jak v publikacích, novinách a magazínech, tak i na internetu a především na sociálních sítích.

Kromě infografiky připravíme na přání i různé tématické ilustrace nebo koláže. V případě potřeby využijeme služby fotobank.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557