CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Guerilla marketing

Guerilla marketing

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace s pevnými principy, které umožňují marketérům vytvořit efektivní kampaně s potřebným dopadem na cílovou skupinu. Guerrilla kampaň by měla být nečekaná a drastická, humorná a s dobrou vůlí, krátkodobá a levná.

Guerilla marketing je využíván malými společnostmi, stejně jako velkými firmami, jež si uvědomují velký potenciál kreativního marketingu. Internetetový Guerilla marketing nebo Guerilla e-marketing zahrnuje plnění marketingových cílů (prodej produktů, uspokojení potřeb zákazníků) skrze elektronické formy komunikace či prezentace.

Guerilla kampaně na internetu mají oproti tradičním médiím velké výhody. Internet umožňuje bezprostřední odezvu na kampaň, přesné cílení na zákazníky, možnost interakce s uživateli a jejich začlenění do komunikace například formou:

  • klikání a dotýkání se interaktivních obrazovek
  • používání myši, trackballu nebo klávesnice
  • posílání nebo přijímání multimédií (audio/video)
  • propojení se se zařízeními uživatelů (mobily, PDA…)
  • zaslání odkazů na kampaň známým
  • diskusí, komentování a blogování
  • hlasování a tipování
  • hlášení událostí a spolutvorbou

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557