CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Vyhodnocování návštěvnosti a rozvoj webu

Proces návrhu a tvorby webu nekončí jeho vývojem a zprovozněním. Naopak se zahájením provozu začíná soustavný proces jeho optimalizace k co nejvyšší výkonosti. Základem pro to, abychom mohli návštěvníkům webu nabízet atraktivní a přínosný obsah je perfektní znalost návštěvníka. Online marketing nabízí vhodné analytické nástroje pro sledování a správu návštěvníků, sběr leadů, podrobné statistiky a hodnocení úspěšnosti webu.

Webová analytika

Stejně tak jako webarchitekt musí při návrhu a tvorbě webu vědět jaké jsou jeho cíle a pro koho je web určen, je nutné znát, sledovat a ověřovat potřeby, zvyky a chování návštěvníků webu během provozu. Máte málo poptávek? Registrací, objednávek, kliknutí na reklamní plochy? chcete vědět proč a jak to zvrátit?

Měřitelné relevantní údaje lze monitorovat, ukládat a hodnotit. Půjde např. o nastavení cílů a měření jejich konverze, průchod webem, vstupní /výstupní stránky, celkový čas strávený na webu/na stránce, click-heat mapa, vyhledávané výrazy, míra opuštění stránky, podíl nových/opakovaných návštěv, zdroje přirozené/placené návštěvnosti atd.

Naši weboví analytici mohou zpracovat a vyhodnotit veškeré aktivity spojené s návštěvností webu a chováním vašich návštěvníků s pomocí analytických nástrojů. Výsledkem budou pravidelné týdenní/měsíční reporty, spojené s přehledným vyhodnocením klíčových parametrů, doplněné o komentáře výsledků a doporučení pro další aktivity a rozvoj vašeho webu.

Uživatelské testování

Pro detailní znalost či analýzu konkrétního aspektu vašeho webu lze realizovat také různá uživatelská testování. Ta jsou schopna odhalit nedostatky, které analytické nástroje neodhalí nebo najít příčinu konkrétního problému, který byl analytiky detokován.

Výběr vhodného způsobu a formy uživatelského testování (asistované, s oční webkamerou, přes webové rozhraní, AB testování) doporučíme dle vhodnosti pro konkrétní případ. Možnou formou získání zpětné vazby jsou také webové dotazníky uživatelské spokojenosti. Uživatelské testování doporučujeme realizovat minimálně v úvodní fázi před spuštěním webu.

Vyhodnocování uživatelského chování a návrh rozvoje webu

Sledováním vybraných parametrů budeme schopni navrhnout konkrétní změny v obsahu, struktuře, uspořádání, vizuálním zpracování či funkčnosti dílčích částí webu, změny pro průchod návštívníka napříč webem a zlepšení srozumitelnosti informací a intuitivnosti ovládání. Sledováním a vyhodnocováním webu s odstraňováním překážek dojde postupně k jeho zefektivnění a maximálnímu posílení klíčových parametrů webu.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557