CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Provizní, partnerské, affiliate a věrnostní systémy

Nejefektivnější forma e-marketingu je provizní systém

Provizní či partnerský systém funguje na principu partnerství mezi stránkami, prodávajícími výrobky, zboží nebo služby (provozovatel affiliate programu) a stránkami, které tyto produkty doporučují a odkazují na ně inzercí a odkazy (affiliate partner). Affiliate partneři jsou odměňování za úspěšná doporučení. Provize z prodeje může být fixní, procentuální, jednorázová, opakovaná nebo i doživotní. Provize mohou být i kombinované, například 5Kč za přivedeného návštěvníka a 10% z uskutečněného prodeje.

Implementace affiliate systému na Váš portál, tržiště, internetový obchod nebo firemní prezentaci je poměrně jednoduchý proces. Doba realizace závisí na struktuře stránek, zvoleném affiliate programu a rozsahu připravovaných online kampaní a inzercí. Zprovoznění systému většinou realizujeme do 2 týdnů od objednání.

Vhodným předpokladem pro úspěšnost partnerských systémů je marketing orientovaný na internetové vyhledavače (SEM) a efektivní propagace stránek včetně partnerského programu, ať již pomocí PPC reklamy nebo třeba populárního advergamingu.

Affiliate marketing – historie

Stejně jako SEO optimalizace pro vyhledávače a SEM marketing ve vyhledávačích k nám affiliate marketing přichází z USA. Ze zkušebních programů a nedokonalých postupů získávání provizí se za posledních pár let staly úspěšné obchodní a marketingové modely, které jsou dlouhodobě ověřeny.

Affiliate marketing vs klasické formy internetové reklamy

Hlavní rozdíl mezi affiliate marketingem a klasickou internetovou reklamou je v tom, že namísto pouhého zobrazení reklamního sdělení (CPT) platíte provizi až za skutečně realizované prodeje (PPS/CPA), případně za přivedení návštěvníka (PPC).

Platba za kliknutí (Pay per click) je forma internetové reklamy, u které neplatíte nic za její zobrazení, ale až když na ně návštěvník stránek klikne. CPA reklama (Cost per action) neboli platba za akci je dalším stupněm PPC reklamy, kdy návštěvník musí po kliknutí vykonat další definovanou akci (zaregistrovat se, vyplnit formuláře apod).

Posledním stupněm PPC, který je pro provizní systémy nejvhodnější jak samostatně, tak v kombinaci s CPA či PPC je PPS (Pay per sale). Jde o platbu za uskutečněný prodej, tedy za nákup přivedeného návštěvníka. Jedná se v současnosti o nejefektivnější formu e-marketingu a velmi účinný outsourcing získávání nových zákazníků.

Spuštění provizního systému, implementace a správa

Motivace pro affiliate partnery, provize a nárok na odměny

Registrace a start affiliate programu musí být pro všechny partnery co možná nejjednodušší. Předpokládá to jasně definované podmínky vstupu, užití inzerátů jednotlivých nadefinovaných kampaní a odměňování. Nárok na odměny a výše provizí musí být jednoznačný a to jak z hlediska provizních částek, systému jejich výpočtu, výplatních termínů, minimálních částek k proplacení, tak i z hlediska opakování prodeje a s tím spojených nároků na provize, doby, po kterou jsou provize z přivedených návštěvníků přidělovány apod.

Návštěvník samozřejmě nemusí nakoupit hned při první návštěvě stránek, na které byl affilačním programem přiveden. To znamená, že je třeba jej identifikovat i při dalším přístupu, byť již půjde na stránky přímo bez odkazu z webu affiliate partnera. Hlavní a nejvíce používanou metodou pro takovou identifikaci je technologie cookies, pomocí které dokážete zjistit, který affiliate partner první návštěvu zprostředkoval a komu tedy provize náleží. Další metodou, používanou u webů s přihlašováním uživatelů, je vázat provize na registrované návštěvníky (potřebná data se ukládají do databáze portálu).

Provize affiliate partnerů lze vyplácet jen z první transakce či opakovaně, jen po určitou dobu od přivedení nebo neomezeně, jen při určitém obratu, který zprostředkovaný návštěvník uskuteční apod. Možnosti jsou téměř neomezené. Stanovené odměny mohou být navíc i proměnlivé, například první provize může být vyšší než každá další provize, procento odměn z nákupů může být s časem a počtem uskutečněných nákupů klesající či vzrůstající. Čím lepší podmínky affiliate partnerům ve Vašem partnerském, dealerském či jiném programu nabídnete, tím více budou Vaše aktivity propagovat a tím více díky affiliate marketingu získáte.

Námi implementované provizní systémy obsahují vše potřebné

Nejvíce využívanou součástí provizního systému jsou statistiky prodeje a rozhraní pro affiliate partnery s přehledem zprostředkovaných uživatelů a vyplacených provizí. Systém obsahuje seznam reklamních kampaní, inzerátů a návod na jejich užití – kódy interátů pro vložení do stránek affiliate partnera.

Administrátor systému mu strukturovaný a filtrovatelný přehled o dění v systému, může zobrazovat libovolné statistiky, nastavit kampaně a provize, spravovat partnery, schvalovat čekající transakce (kliknutí, prodeje, akce, ..) apod. Systém umožňuje rozeslat promo emaily s novinkami registrovaným partnerům.

Všechny stránky a části systému lze jednoduše graficky přizpůsobit.

Shrnutí největších výhod a vlastností nabízeného provizního systému

Systém podporuje celou škálu různých druhů provizí. Můžete si zvolit platbu CPM, za klik, prodej, podnět, doporučení či opakující se prodej až do 10ti úrovní. Platby jsou taktéž konfigurovatelné. Lze nastavit výplatní termíny, platební minima, platební brány (PayPal, Wire Transfer, šek) a další.

Partnerské odkazy podporují účinně SEO optimalizaci. Mnoho partnerských odkazů odkazujících na Vaše stránky zvýší jejich image, popularitu i hodnocení internetových vyhledavačů.

Všechny (imprese, kliky, prodeje a provize) jsou lehce sledovatelné, počítané a zobrazované v reálném čase bez zpoždění. Tak dostanete vždy nejpřesnější informace o Vašem provizním systému.

Neplatíte žádné měsíční poplatky, podíl z prodeje a nebo jiné skryté poplatky. Všechny zisky, které díky proviznímu systému získáte budou pouze Vaše.

Nejčastěji objednávaný balík služeb

  • analýza a návrh partnerského řešení
  • implementace provizního systému
  • nastavení kampaní, odměn a dalších parametrů systému
  • kreativní tvorba inzerce v definovaných formátech

Poptejte nezávazně provizní řešení pro Váš business

Cenové podmínky budou stanoveny na základě Vaší poptávky.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557