CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Zvažte využití interaktivní reklamy

Interaktivní reklama stále více vytlačuje pasivní reklamu, která není pro diváky zábavná a vnímají ji méně. Úspěšně zpracovaná interaktivní reklama, která se zákazníkem komunikuje a je pro něj přínosná, proto představuje velkou konkurenční výhodu a to, jak v prostředí internetu, tak i mimo něj.

Úspěšně zpracovaná interaktivní reklama se zákazníkem komunikuje, přijatelnou formou mu radí, zprostředkovává co nejvyšší hodnotu sdělení a postupně navádí k uskutečnění nákupu. Náš tým specialistů neustále hledá a zkouší nové netradiční postupy, formáty a pojetí reklamy s přihlédnutím na relevantnost a přínosnost reklamy pro zákazníka.

Více na téma interaktivní reklama a marketing


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557