CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Beacon

Beacon (maják) vysílá informace o bezdrátové síti do zařízení, která jsou v dosahu této sítě. Díky tomu lze sledovat kudy se připojená zařízení pohybují. K tomu stačí například mobilní telefon a jednoduchá mobilní aplikace. Použití je například pro expozice muzeí, kde lze prezentovat exponáty podle lokality zařízení nebo pro obchody, kde lze statistikovat pohyb návštěvníků atp.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557