CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Herecká asociace – webové stránky

Herecká asociace je nezávislou profesní odborovou organizaci výkonných umělců. Asociace realizuje svou činnost prostřednictvím místních poboček a individuálních členů a usiluje o vytváření stále lepších podmínek pro jejich činnost.

Součástí poskytovaných služeb je rovněž podpora veškerých činností zaměřených na zvyšování úrovně a četnosti vytvářených uměleckých výkonů tak, aby nejen divadlo zůstalo i nadále dosažitelnou součástí národní kultury, a jako takové bylo vnímáno i širokou veřejností.

Předmětem realizace byly webové stránky – grafický návrh, komplexní realizace webu a jeho napojení na CMS tak, aby si obsah webu mohli zástupci klienta spravovat skrze intuitivní redakční systém sami.

Odkaz: www.hereckaasociace.cz

Herecká asociace

Herecká asociace (zkr. HA) je česká profesní odborová organizace výkonných umělců. Vznikla na ustavující valné hromadě v pražském Divadle na Vinohradech dne 11. února 1990. S rozdělením Československa přešla od roku 1993 slovenská část členské základny do vlastní korporace.
Spoluzakladatelem a prvním prezidentem Herecké asociace byl Tomáš Töpfer. Dalších 14 let ji vedl Jan Teplý, kterého od května 2005 nahradil Václav Postránecký. Od října 2011 asociaci předsedá Jiří Hromada.
V roce 2011 sdružovala přes devět set členů. Od počátku v jejím členstvu převažují činoherci, HA však deklaruje otevřenost všem druhům jevištního projevu, tj. také operním pěvcům, tanečníkům, mimům a muzikálovým umělcům.
Je členskou organizací Českomoravské konfederace odborových svazů. Je také jedním z kolektivních členů sdružení Intergram a má své zastoupení v jeho výboru.

Další projekty pro tohoto klienta


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557