CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Ozvučení DVD CzechSkills EuroSkills

Hospodářská komora České republiky s oficiálním souhlasem MŠMT zřídila v roce 2007 Národní centrum CzechSkills při HK ČR, které zajišťuje výběr a vyslání soutěžících na mezinárodní soutěže EuroSkills. Česká republika se tak stala prostřednictvím HK ČR členem organizace ESPO (European Skills Promotion Organization), která mezinárodní soutěže zaštiťuje.

Realizace ozvučení dokumentárního DVD pro Národní centrum CzechSkills odboru vzdělávání Hospodářské komory ČR zahrnovala výběr podkresové hudby a zajištění potřebných licencí pro užití hudebních děl ve formátu mp3 pro potřeby DVD včetně možnosti užití komerčního (využití na internetu apod).

Naše nabídka kromě autorské hudby pro sportovní spoty zahrnovala

  • zpracování DVD menu, rozdělení obsahu do logických celků
  • komplexní ozvučení video spotů
  • duplikace DVD
  • výroba potisku DVD
  • zajištění obalu
  • kompletace

Pro ozvučení DVD byly vybrány rytmické hudební skladby s cílem zasáhnout mladší populaci. Součástí zakázky bylo zajištění potřebných licencí pro užití hudebních děl ve formátu mp3 pro potřeby DVD včetně možnosti užití komerčního (využití na internetu apod).

Výsledné DVD bylo prezentováno na tiskové konferenci k soutěžím EuroSkills 2008, která se uskutečnila 17. 10. 2008 v kongresovém sálu budovy HK ČR.

Komplexní nabídka ozvučení a dabingu audiovizuálních děl

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE nabízí v oblasti DVD authoringu (tvorba DVD videa) a ozvučení (dabing + hudba) vlastní hlasovou databázi a rozsáhlou databanku hudebních děl a audiovizuálních efektů. Multimediální díla i webové prezentace dokážeme lokalizovat, ozvučit, nadabovat a otitulkovat ve všech potřebných jazykových mutacích.

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím regionální sítě komor a začleněných živnostenských společenstev. Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Národní centrum CzechSkills – soutěže CzechSkills/EuroSkills
Hospodářská komora ČR – www.komora.cz

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.
HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR
 

Další projekty pro tohoto klienta


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557