CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Herecká asociace

Herecká asociace (zkr. HA) je česká profesní odborová organizace výkonných umělců. Vznikla na ustavující valné hromadě v pražském Divadle na Vinohradech dne 11. února 1990. S rozdělením Československa přešla od roku 1993 slovenská část členské základny do vlastní korporace.
Spoluzakladatelem a prvním prezidentem Herecké asociace byl Tomáš Töpfer. Dalších 14 let ji vedl Jan Teplý, kterého od května 2005 nahradil Václav Postránecký. Od října 2011 asociaci předsedá Jiří Hromada.
V roce 2011 sdružovala přes devět set členů. Od počátku v jejím členstvu převažují činoherci, HA však deklaruje otevřenost všem druhům jevištního projevu, tj. také operním pěvcům, tanečníkům, mimům a muzikálovým umělcům.
Je členskou organizací Českomoravské konfederace odborových svazů. Je také jedním z kolektivních členů sdružení Intergram a má své zastoupení v jeho výboru.

Projekty pro tohoto klienta


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557