CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Podporujeme Paměť národa

Podporujeme rozsáhlou sbírku vzpomínek pamětníků budovanou po celé Evropě jednotlivci a institucemi. Paměť národa zpřístupňuje přehlednou a srozumitelnou formou široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. Myšlenka vytvořit digitální archiv se zrodila během jednání probíhajících v letech 2006-2007 mezi českými institucemi, které archivují vzpomínky pamětníků (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze, Živá paměť o.p.s., Muzeum Ústí nad Labem). Vznik byl motivován potřebou nalezení platformy, jež by umožnila v digitální formě ukládat, sdílet a vzájemně porovnávat jednotlivé badatelské výstupy.

Více o projektu Paměť národa


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557