CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


České divadlo 2007

XII. ročník přehlídky mimopražských profesionálních divadel
probíhá od ledna do prosince 2007
pod záštitou ministra kultury ČR, primátora Hl. m. Prahy Pavla Béma
a starosty MČ Praha 5 Milana Jančíka.

Posláním přehlídky je prezentovat podstatnou část mimopražské divadelní scény v kulturním centru republiky, prezentovat nejpozoruhodnější inscenace pražských divadel v regionech a udělovat Ceny Českého divadla, kterými přehlídka podporuje úsilí o kvalitu jednotlivých uměleckých výkonů.

odkaz: www.ceskedivadlo.cz


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557