CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


SmarterMail synchronizace s mobilními zařízeními

SmarterMail umožňuje synchronizaci emailů, kalendářů, úkolů, poznámek i kontaktů v desktopových aplikacích jako je Microsoft Outlook a rovněž synchronizaci s mobilními telefony, tablety a zařízeními napříč operačními systémy. Přístup ke SmarterMailu a detaily nastavení portů naleznete v jiném tipu. Zde uvádíme vybrané možnosti a postupy synchronizace.

smartermail-cross-platform-mail-server

Synchronizační protokoly SmarterMailu

ActiveSync je k dospozici pro použití s smartphones, tablety, a Outlookem 2013 pro Windows. Je to populární metoda synchronizace protože dovolí uživatelům synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář, a úkoly(v závisloti na zařízení) používání jen jednoho protokolu. Také synchronizuje použití pomocí technologie push, to znamená, že všechno je doručeno ve správný čas. ActiveSync je každoročně placený doplněk, který vyžaduje aktivní ochranu při upgradu. Zapamatujte si při používání ActiveSync s Outlookem 2013 SSL certifikát je povinný. Příklady nastavení:

+

IMAP

IMAP je doporučený protokol pro synchronizaci e-mailů a lze je používatsmartphones, s tablety a téměř všechny e-mailové klienty počítače. IMAP poskytuje synchronizaci všech složek pošty mezi serverem a zařízením/aplikací. IMAP je robustní protokol a doporučuje se pro synchronizaci velkých poštovních schránek, obecně pro libovolnou poštovní schránku o velikosti 1 GB. Příklady:

+

POP3

POP3 je další metoda synchronizace e-mailů. POP3 bude stahovat pouze inbox. Ve výchozím nastavení budou e-maily staženy do zařízení/aplikace a odstraněny ze serveru. V závislosti na zařízení/aplikaci však může existovat možnost, že by e-maily mohly zůstat na serveru než být smazány.

Add to Outlook is a built in feature of SmarterMail which syncs contacts and calendars using a SharePoint connection to Outlook 2003 and higher. This creates a separate calendar and contact list that the SmarterMail data will be synced to. For Outlook 2007 and higher Add to Outlook provides a two-way sync. For Outlook 2003 it provides read-only capability. The benefit of using Add to Outlook is that it is the only method that gives you the ability to sync Shared Resources.

URL adresa pro přidání internetového kalendáře: https://mail.czmi.cz:443/WebDAV/

Examples:

Exchange Web Service (EWS): (lze zapnout na přání, placená služba) Webové služby/Exchange Web Services is K dispozici s aplikacemi Outlook 2011 pro Mac a Apple Mail. Používá technologii push pro synchronizaci e-mailů, kontaktů a výchozího kalendáře SmarterMail do nativních seznamů v aplikaci Outlook a Apple Mail. Služba Exchange Web Services je v současné době jedinou metodou synchronizace kontaktů a kalendářů s aplikací Outlook 2011. Služba Exchange Web Services je každoroční placený doplněk, který vyžaduje aktivní ochranu upgradu. Příklady nastavení:

CardDAV: je rozšířením protokolu WebDAV, který synchronizuje kontakty SmarterMail – včetně kontaktních obrázků – nativní s Macy, iPady, iPhony a dalšími zařízeními/aplikacemi, které tuto technologii používají. K dispozici jsou aplikace pro Android, které podporují funkci CardDAV.

+

CalDAV

CalDAV je rozšířením protokolu WebDAV, který synchronizuje kalendáře SmarterMail nativní s počítači Mac, iPad, iPhone, Thunderbird a dalšími zařízeními/aplikacemi, které tuto technologii používají. K dispozici jsou aplikace pro Android, které podporují i CalDAV.

Jaký protokol zvolit?

Pokud máte velkou poštovní schránku, Více než 5 000 zpráv nebo 1 GB použitého místa , je IMAP protokolem, které byste měli použít pro vaši emailovou adresu. Pro vaše kalendáře nebo kontakty můžete použít libovolný jiný protokol synchronizace (například CalDAV a CardDAV), ale pro váš e-mail, měli byste použít protokol IMAP. Aplikace IMAP má push-like podporu s procesem IMAP IDLE, který tlačí nové zprávy k klientovi počítače v nastaveném intervalu.

Pokud jste připojeni na mobilu, EAS může být použito, i s velkým mailboxem. Důvodem, proč funguje dobře na mobilních zařízeních, ale nikoliv na stolních počítačích, jako je Outlook 2013 pro Windows, je skutečnost, že mobilní klienti požadují pouze nastavený časový rámec pro synchronizaci, například měsíc pošty nebo méně. Neuloží všechny zprávy ve schránce na rozdíl od aplikace Microsoft Outlook 2013 pro Windows.

Když používám aplikaci EAS s aplikací Microsoft Outlook 2013, synchronizuje i kalendáře a kontakty?

Ano. Automaticky začne stahovat všechny položky v kalendářích, úlohách a kontaktech. Přečtěte však výše uvedené pokyny, pro které protokol použijte při synchronizaci klientského počítače do poštovní schránky.

Když si nastavím účet v systému Windows 8 Mail, použije službu EAS?

Ano, jestli si vyberete „Outlook.com“ možnost při nastavení účtu Windows 8 Mail používá standardně EAS, a tak také synchronizuje lidi a kalendář. Znovu se podívejte na výše uvedené pokyny, pro které protokol použijte při synchronizaci klientského počítače do poštovní schránky.

Pokud nemám EAS add-on pro SmarterMail, co mám dělat na svém iPhone?

Můžete chtít použít IMAP pro váš e-mail a CalDav a CardDAV ke snížení kalendářů a kontaktů, resp. To vše bude fungovat s Enterprise Edition SmarterMail.

Příklady nastavení synchronizace

Nastavení na počítači:

 • E-maily lze synchronizovat pomocí protokolů POP nebo IMAP. Další informace a kroky ohledně toho je hotovo prosím k následujícím článkům KB – konfigurovat účet IMAP nebo POP aplikace Outlook 2007 a konfigurovat účet IMAP nebo POP Outlook 2010.
 • Kontakty a kalendáře lze synchronizovat pomocí aplikace Přidat do aplikace Outlook. Další informace a kroky k nastavení tohoto postupu naleznete v následujícím článku KB – Synchronizovat SmarterMail s aplikací Outlook pomocí funkce Přidat do aplikace Outlook.

Mobilní nastavení:

 • E-maily, kontakty, kalendář a úkoly (záleží na přístroji) lze synchronizovat se serverem Exchange ActiveSync. Další informace o konfiguraci e-mailových účtů ActiveSync naleznete v následujícím článku KB – konfigurace služby Microsoft Exchange ActiveSync pro e-mailové účty.
 • Emaily lze synchronizovat s androidy a telefony iPhone pomocí protokolů IMAP nebo POP. Další informace o tom, jak jsou tyto protokoly nastaveny v zařízeních IOS, naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace IMAP pro iPhone nebo iPad a Konfigurace protokolu POP pro iPhone, iPad nebo iPod Touch.
 • Kontakty a kalendář Lze synchronizovat s telefony iPhone a Android pomocí CardDAV a CalDAV. (Upozorňujeme, že při použití zařízení CardDAV a CalDAV v zařízení Android je vyžadován nástroj třetí strany.) Další informace naleznete v následujících článcích KB – synchronizace SmarterMail s iPhone pomocí CardDAV a CalDAV a CalDAV Syncing s Androidem.

Nastavení na počítači:

 • Emaily a kalendáře cSynchronizovat s Outlook 2013 a Windows 8 Mail, People a Kalendář pomocí Exchange ActiveSync. V současné době je pomocí aplikace ActiveSync jediným způsobem, jak synchronizovat kontakty a kalendáře s Windows 8 Lidé a Kalendář. Vezměte prosím na vědomí, že při použití ActiveSync s aplikací Outlook 2013 a Windows 8 musí být pro doménu pošty povoleno SSL. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Windows 8 Mail a SmarterMail a nastavení aplikace Outlook 2013 pomocí aplikace Microsoft Exchange ActiveSync.
 • Emaily lze synchronizovat s aplikací Outlook 2013 pomocí protokolu IMAP nebo POP3 a systému Windows 8 pomocí protokolu IMAP. Další informace naleznete v části – Windows 8 Mail a SmarterMail.
 • Kontakty a kalendář lze synchronizovat s aplikací Outlook pomocí aplikace Přidat do aplikace Outlook. Další informace naleznete v části – Synchronizace SmarterMail s aplikací Outlook pomocí funkce Přidat do aplikace Outlook

Mobilní nastavení:

 • Emaily, kontakty, a kalendář lze synchronizovat s telefony iPhone a Windows Phone 8 pomocí služby Exchange ActiveSync. Kontakty a kalendáře lze v současné době synchronizovat pouze se systémem Windows Phone 8 pomocí programu ActiveSync. Další informace naleznete v části Konfigurace služby Exchange ActiveSync v zařízení iPhone a Konfigurace služby Exchange ActiveSync na telefonech Windows.
 • Emaily lze synchronizovat pomocí protokolu IMAP nebo POP3 pro telefony iPhone. IMAP je doporučená metoda pro synchronizaci to Windows Phone 8. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace IMAP pro iPhone nebo iPad a konfigurace protokolu POP pro iPhone, iPad nebo iPod Touch.
 • Kontakty a kalendář můžou synced tdo Iphonu přes CardDAV a CalDAV. Další informace naleznete v části – Synchronizace SmarterMail s iPhone pomocí CardDAV a CalDAV

Nastavení na počítači:

 • Emaily, kontakty, a kalendář lze synchronizovat s aplikací Outlook 2013 a Windows 8 Mail, People a Kalendář pomocí aplikace Exchange ActiveSync. V současné době je pomocí aplikace ActiveSync jediným způsobem, jak synchronizovat kontakty a kalendáře s Windows 8 Lidé a Kalendář. Vezměte prosím na vědomí, že při použití ActiveSync s aplikací Outlook 2013 a Windows 8 musí být pro doménu pošty povoleno SSL. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Windows 8 Mail a SmarterMail a Nastavení aplikace Outlook 2013 pomocí aplikace Microsoft Exchange ActiveSync.
 • Emaily, kontakty, a kalendář lze synchronizovat s aplikacemi Outlook 2011 a Apple Mail pomocí služeb Exchange Web Services. V současné době je EWS jediným způsobem, jak synchronizovat kontakty a kalendáře do aplikace Outlook 2011 pro Apple Kontakty a kalendář CalDav a CarDav lze použít. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace aplikace Outlook 2011 pro systém Mac s webovými službami Exchange a Konfigurace služby Apple Mail for Exchange Web Services.
 • Emaily lze synchronizovat s aplikacemi Outlook 2010, Outlook 2011, Outlook 2013 a Apple Mail s protokolem IMAP nebo POP. IMAP je doporučená metoda pro synchronizaci e-mailů se systémem Windows 8 Mail. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace účtu IMAP nebo POPu Outlook 2010, Nastavení pošty Mac s protokolem IMAP a Windows 8 Mail a SmarterMail.
 • Kontakty a klaendář Lze synchronizovat s aplikací Outlook 2010 a Outlook 2013 pomocí aplikace Přidat do aplikace Outlook. Další informace naleznete v části – synchronizace SmarterMail s aplikací Outlook pomocí funkce Přidat do aplikace Outlook.

Mobilní nastavení:

 • Emaily, kontakty a kalendář lze synchronizovat s telefony iPhone, Androids a Windows Phone 7 pomocí služby Exchange ActiveSync. V současné době je ActiveSync jediným způsobem, jak synchronizovat kontakty a kalendáře s Windows Phone 7. Další informace naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace ActiveSync v iPhone, Nastavení telefonu Android nebo Tablet pro Exchange ActiveSync a Konfigurace ActiveSync pro Windows Phone 7
 • Emaily lze synchronizovat s telefony iPhone, Androids a Windows Phone 7 pomocí protokolů IMAP nebo POP. Další informace o tom, jak jsou tyto protokoly nastaveny v zařízeních IOS, naleznete v následujících článcích KB – Konfigurace IMAP pro iPhone nebo iPad a Konfigurace protokolu POP pro iPhone, iPad nebo iPod Touch.
 • Kontakty a kalendář lze synchronizovat s telefony iPhone a Android pomocí CardDAV a CalDAV. (Upozorňujeme, že při použití zařízení CardDAV a CalDAV v zařízení Android je vyžadován nástroj třetí strany.) Další informace naleznete v následujících článcích KB – Synchronizace SmarterMail s iPhone pomocí CardDAV a CalDAV a CalDAV Syncing s Androidem.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557