CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


CloudMail server nastavení

CloudMail mailserver běží nad software Horde a poskytuje služby elektronické pošty, kalendáře a kontakty včetně synchronizace s mobilními zařízeními. V závislosti na přidělených právech je k dispozici administrace nastavení mail serveru.

Jednoduché webmail rozhraní Rozšířené RoundCube webmail rozhraní

Nastavení pro adminitrátory CloudMail

Nastavení emailového klienta

Nastavení emailového klienta je jednoduché, jak v aplikaci v počítači (například Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail, ..), tak i v mobilním telefonu či tabletu (př. K-9, Aqua Mail, ..). Zprávy můžete stahovat (metoda POP) nebo prohlížet na serveru (metoda IMAP). Pokud přecházíte na CloudMail z jiného systému, pomůže toto nastavení.

Pro nastavení emailových klientů použijte:
Server příchozí pošty POP3: pop3.vshosting.cloud – PORT: 995 SSL
Server příchozí pošty IMAP: imap.vshosting.cloud – PORT: 993 SSL
Server odchozí pošty SMTP: smtp.vshosting.cloud – PORT: 465 SSL (méně zabezpečené 587 STARTTLS)
Synchronizace kalendářů/kontaktů: groupware.vshosting.cloud

Pro rozšířenou synchronizaci včetně kalendáře a emailů je k dispozici Caldavsynchronizer (dokumentace). Zabezpečení novými SSL není kompatibilní s Windows XP a staršími Windows. Na starších zařízeních iPhone je nutné vypnout SSL u serveru odchozí pošty a nastavit port 587.

CloudMail Groupware pro synchronizaci mailů, kalendářů a kontaktů funguje 100% s CalDAV/CardDAV technologiemi a podporovaný software naleznete pod odkazy:

Příklady Android klientů:

Další vybraná nastavení

Postup migrace emailových schránek

  • Snížení TTL u DNS záznamů MX (např. 300)
  • Vlastní migrace (nástroj zde)
  • Změna DNS MX záznamu
    • vasedomena.cz MX 10 mx.vshosting.cloud
    • vasedomena.cz MX 20 mx.vshosting.eu
  • Synchronizační migrace

Snížení TTL u MX záznamu domény je potřeba udělat s předstihem, aby následná změna MX záznamu proběhla co nejrychleji. Jakmile jsou maily zmigrovány a funkčnost ověřena, je možné TTL opět prodloužit. Aby nedošlo k potížím s určitými mailovými klienty, je třeba dát pozor, aby imap.* a smtp.* případně pop3.* záznamy ukazovaly na CloudMail. Někteří klienti tyto záznamy používají jako defaultní k připojení a mohli by dojít k připojení na staré umístění.

  • imap.* mda.vshosting.cloud
  • smtp.* msa.vshosting.cloud

Délka migrace je závislá na velikosti migrovaných schránek. Po jejím dokončení se provede změna MX záznamů a po jejich korektním přepsání se provede migrace ještě jednou, aby došlo k synchronizaci zpráv mezi starou a novou schránkou.

Cloud Mail Limity pro odesílání zpráv

9:00 – 21:00
uživatel: 150 za minutu, 250 za hodinu, celkem 750
doména: 300 za minutu, 1000 za hodinu, celkem 2500
21:00 – 9:00
uživatel: 50 za minutu, 150 za hodinu, celkem 300
doména: 100 za minutu, 1000 za hodinu, celkem 2500

Po dosažení limitu nebude možné emaily odesílat v rámci daného období (např. při dosažení hodinového limitu není možné až do další hodiny emaily opět rozesílat).

Maximální počet kopií (cc:) emailu je 25.
Maximální počet přeposlání příchozích emailů je na 50 adres.

Omezení rozesílání emailů je uživateli oznámeno chybovým hlášením o nemožnosti odeslat zprávu při odesílání zprávy.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557