CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Proč mít své internetové stránky?

Definujte měřitelné cíle pro Vaše webové stránky

„Být na internetu“ již dávno nestačí. Pokud webové stránky sice existují, ale neplní žádný účel, investice do nich se Vám nikdy nevrátí. Webové stránky jsou Vaším obchodním místem a komunikačním kanálem, ke kterému by se mělo přistupovat stejně odpovědně jako ke kamennému obchodu či provozovně. Cíle, které mohou plnit, je třeba pečlivě naplánovat a stanovit kritéria pro měření úspěšnosti (vyhodnocování návštěvnosti, počtu registrací, objednávek apod.).

Definovaným cílem může být přímý prodej, získání nových zákazníků, zvyšování konkurenčních výhod, upevňování značky, snižování nákladů na prodej velkoodběratelům i maloodběratelům, automatizace některých procesů, budování nových virtuálních poboček či celé prodejní sítě, což se pozitivně promítne na zisku společnosti.

Cílem může být také poskytování kvalitní podpory stávajícím zákazníkům, rozšiřování služeb, jejich zkvalitňování a budování loajality díky spokojenosti s Vašimi službami.

Více na téma internetové prezentace


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557