CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Jakým způsobem se měří úspěšnost e-commerce?

Měření úspěšnosti versus cíle e-commerce projektů

Základem pro měření úspěšnosti jsou přesná data. Děj v prezentacích či e-shopech lze monitorovat pomocí různých nástrojů. Sběr statistických dat z internetových prezentací je díky společnosti Google a dalším jednodušší, neboť existuje velké množství nástrojů, které lze často využít i zdarma. Nejčastějším sledovaným údajem je konverze, konverzní poměr (návštěvník/zákazník) přičemž konverze je u většiny zákazníků sledována u uskutečnění nákupu, dokončení objednávky zákazníkem apod.

V úvahu je třeba brát celkový počet návštěvníků webu, odkud se na něj dostali, kde se v rámci stránek pohybovali, zda nakoupili nebo odešli a zda se vrátili. U neinternetových prezentací je proces obdobný, nejprve se vytvářejí statistická data, například se zapisuje každé kliknutí zákazníka v prezentaci. Následně jsou nasbírané hodnoty vyhodnocovány prostřednictvím řídicích systémů podle přednastavených výstupů.

Úspěšnost projektu je porovnávána vzhledem k plnění stanovených cílů, ty musí být zodpovědně definovány jakoby se nejednalo o elektronické obchodování. Vyhodnocování návštěvnosti, úspěšnosti reklamních kampaní apod. jsou důležité ukazatele, pomocí nichž dokážete odhalit silná a slabá místa Vašeho e-commerce projektu, ale nelze je považovat za cíle.

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557