CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Webová služba

Softwarový systém umožňující interakci dvou strojů na síti. Je popsána ve strojově zpracovatelném formátu WSDL a ostatní stroje s ní komunikují pomocí protokolu SOAP. Protokoly WSDL i SOAP jsou provedeny v syntaxi XML.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557