CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


PR (Public Relations)

PR zahrnují navázání a udržování porozumění, důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a jejich veřejností (cílovou skupinou), budování reputace společnosti a jejího image (pověst i vnímání firem, značek a jednotlivců), komunikaci vedoucí k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557