CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Lead nurturing

Lead nurturing je proces, při kterém se pomocí série automatizovaných komunikačních kroků (za účelem udržení povědomí o firmě/značce, budování důvěry atp) připomínáte po takovou dobu, dokud se potenciální zákazník nerozhodne pro nákup. Nástroji jsou jak emaily, tak i případové studie, děkovací dopisy spokojených zákazníků, různé akční newslettery, ale i telefonní hovory či webináře.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557