CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


jQuery

Knihovna funkcí v jazyce Javascript, která bývá součástí mnoha současných webových stránek. Umožňuje relativně snadno vytvářet animace a vizuální efekty na stránce, vytvářet dynamické a interaktivní prvky, obnovovat či aktualizovat obsah stránky bez jejího znovunačtení. Toho všeho lze sice dosáhnout i bez jQuery, ale za cenu mnohem pracnějšího vývoje a ladění kompatibility s různými prohlížeči. Pomocí jQuery a podobných knihoven lze dosáhnout podobné fukčnosti a vizuální atraktivity jako u Flashe, ale s mnohem větší kompatibilitou mezi prohlížeči a bez potřeby instalace plug-inů.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557