CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Javascript

Skriptovací jazyk, který je implementován ve webových prohlížečích a provádí skripty, které jsou součástí webových stránek. Používá se typicky pro vytváření animací, interaktivních prvků na stránce, pro kontrolu formulářů bez nutnosti znovunačtení stránky apod. Je součástí prakticky všech webových prohlížečů včetně mobilních, byť implementace v jednotlivých prohlížečích nejsou 100% kompatibilní.


CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557