CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE logo

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE | www.czmi.cz


Galerie Lazarská

Galerie byla založena v roce 1992. Autorský okruh je identický s níže uvedeným seznamem autorů, kterým galerie uspořádala výstavu. Kromě obrazů, kreseb a grafik, prezentuje i umělecký šperk a drobnou plastiku – L. Vosejpková, M. Mlynář, E. Vítová, L. Joanidis, O. Zoubek.

Projekty pro tohoto klienta

Galerie Lazarská

CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czmi.cz, obchod@czmi.cz, +420 274 817 540, +420 739 557 557